เครื่องหมายสัญลักษณ์ได้รับการติดตั้งลงบนเครื่องด้วยเทปสองหน้า

การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์

เทปพลาสติก: ด้วยเทปสองหน้า สามารถติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ได้โดยไม่ต้องตอกเจาะชั้นวัสดุพลาสติกเพื่อหลีกเลี่ยงการตอกเจาะชั้นวัสดุที่เป็นพลาสตกหรือโลหะ สามารถใช้เทปพลาสติกสองหน้าติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ลงบนเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ได้

เทปที่ใช้ต้องยึดติดได้แน่นมากกับวัสดุนานาชนิด เช่น พลาสติก หรือโลหะ เทปของเราไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณลักษณะพิเศษในการใช้งานนี้ ทนทานต่อการเสื่อมอายุ อุณหภูมิ ความชื้น และแรงกระแทก

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด