พื้นผิวหน้าได้รับการป้องกันด้วยเทป

การป้องกันพื้นผิวหน้า

เทปปิดคลุมพื้นที่และป้องกันพื้นผิวหน้า ป้องกันกระจก พลาสติก และชิ้นโลหะเคลือบสี เพื่อกันรอยขีดข่วน ฝุ่นละออง และความชำรุดเสียหายอื่นๆ ในระหว่างการประกอบ การขนส่ง และกระบวนการติดตั้งในระหว่างการประกอบ การขนส่ง และการติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันผิวพื้นหน้าให้ปลอดภัยจากการขีดข่วน ฝุ่นละออง และการชำรุดได้อย่างแน่นอน วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันพื้นผิวหน้า คือ เทปการปิดคลุมพื้นที่

ในการใช้งานนี้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่เทปต้องยึดติดได้เพียงพอ และสามารถลอกออกได้โดยไม่มีเศษติดค้าง และทนทานต่อการเสื่อมอายุ

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด