วิธีแก้ปัญหาการติดยึดสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การใช้เทปกาวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

มีการใช้งานสำหรับเทปกาวอย่างมากมายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง – เชิญมาค้นพบโอกาสเหล่านี้การใช้งานแบบปกติทั่วไป สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

หน้าต่าง และ ประตู

การติดตั้งอุปกรณ์ภายใน & ลิฟต์

เครื่องเรือน