SIM-PWP_splicing-application-016_300dpi

เทปต่อแผ่นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติการดูดซับ

การต่อแผ่นที่มั่นใจได้สำหรับวัสดุหลากหลายชนิด (เช่น วัสดุแบบไม่ทอ ฟิล์ม หรือเยื่อปุย) ที่ใช้ในผ้าอ้อมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติการดูดซับ

การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย
การซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติการดูดซับ (AHP) เช่น ผ้าอ้อมเด็ก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสตรี และผ้าอ้อมผู้ใหญ่นั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกมาหลายรุ่น
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ เพื่อดูแลให้มีคุณสมบัติในการดูดซับที่จำเป็น ตลอดจนป้องกันการซึมผ่านด้วย ตัวอย่างของส่วนประกอบที่อาจนำมาใช้ ได้แก่ โพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับ ฟิล์มพลาสติก และผ้าแบบไม่ทอ วัสดุเหล่านี้มีพื้นผิวและคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมที่แตกต่างกัน วัตถุดิบต่าง ๆ เหล่านี้จำนวนหลายม้วนจะถูกนำมาต่อกันในกระบวนการผลิต AHP ซึ่งต้องอาศัยเทปต่อแผ่นแบบพิเศษสำหรับวัสดุแต่ละชนิดและขั้นตอนการผลิตเฉพาะตัวที่เหมาะสม

ชั้นต่าง ๆ ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณสมบัติการดูดซับและวิธีการต่อแผ่น

SIM_Diaper-Heatmap_Overview

แผ่นชั้นบนสุด

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับแผ่นชั้นบนสุดของผ้าอ้อม

ชั้นกระจายของเหลว (ADL)

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นกระจายของเหลวของผ้าอ้อม

กระดาษเยื่อแบบ Air-laid

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของผ้าอ้อม

ชั้นดูดซับพิเศษ

เราแนะนำ tesa® 51100 สำหรับชั้นดูดซับพิเศษของผ้าอ้อม

เยื่อปุย

เราแนะนำ tesa® 51100 สำหรับชั้นเยื่อปุยของผ้าอ้อม

กระดาษเยื่อแบบ Air-laid

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของผ้าอ้อม

ฟิล์มระบายอากาศ

เราแนะนำ tesa® 51910 สำหรับชั้นฟิล์มระบายอากาศของผ้าอ้อม

แผ่นชั้นบนสุด

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับแผ่นชั้นบนสุดของแผ่นอนามัย

กระดาษเยื่อแบบ Air-laid

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของแผ่นอนามัย

ชั้นดูดซับพิเศษ

เราแนะนำ tesa® 51100 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของแผ่นอนามัย

ฟิล์มระบายอากาศ

เราแนะนำ tesa® 51910 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของแผ่นอนามัย

กระดาษเยื่อแบบ Air-laid

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นกระดาษเยื่อแบบ Air-laid ของแผ่นอนามัย

แผ่นลอก

เราแนะนำ tesa® 4200 และ tesa® 54242 สำหรับชั้นแผ่นลอกของแผ่นอนามัย

ฟิล์มห่อหุ้ม

เราแนะนำ tesa® 51948 สำหรับชั้นฟิล์มห่อหุ้มของแผ่นอนามัย

การใช้งาน
วัสดุ
แผ่นชั้นบนสุด
ชั้นกระจายของเหลว (ADL)
กระดาษเยื่อแบบ Air-laid 
ชั้นดูดซับพิเศษ
เยื่อปุย
ฟิล์มระบายอากาศ
แผ่นลอก
ฟิล์มห่อหุ้ม
Flying Splice
 

tesa® 51948

tesa® 51948
 

tesa® 51948

tesa® 51100

tesa® 51100

tesa® 51948

การต่อแบบปลายเกยกัน
 
การต่อแบบปลายชนกัน
 

Flying Splice

ขั้นตอน flying splice ที่เตรียมการมา
ขั้นตอน flying splice ที่เตรียมการมา

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ดีไซน์ของเทป tesa® EasySplice ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นโซลูชันสำหรับการต่อแบบ flying splice ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ความเร็วในการผลิตสูงสุด จากความสำเร็จในอุตสากรรมกระดาษและการพิมพ์ของเรา เราจึงได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย เช่น สำหรับการผลิตผ้าอ้อมและแผ่นอนามัย

Show filters
tesa® 4200 Silicone Adhesive Tape
Specifications
ฟิล์ม PET
ซิลิโคน
90 µm
110 %
tesa EasySplice® 51150 FastLine
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
100 µm
6 %
tesa® 51194
Specifications
splittable paper
ยางสังเคราะห์
170 µm
tesa® 51904
Specifications
non-woven
ยางสังเคราะห์
110 µm
tesa EasySplice® 51910 FilmLine PLUS
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
120 µm
6 %
tesa EasySplice® 51918 FilmLine Black
Specifications
PETP
ยางสังเคราะห์
105 µm
60 %
tesa® 54242
Specifications
กระดาษ
ยางสังเคราะห์
110 µm
tesa® 61958 EasySplice® FilmLine Black A
Specifications
PETP
ยางสังเคราะห์
105 µm
60 %

ความเร็วเป็นศูนย์ / การต่อแบบปลายเกยกัน

การต่อแบบหยุดนิ่ง
การต่อแบบหยุดนิ่ง

tesa มีเทปสองหน้าที่มีความเหนียวมากสำหรับการต่อพื้นผิวที่ต่อได้ยาก เช่น วัสดุที่มีพลังงานผิวต่ำ (LSE) หรือวัสดุที่มีโครงสร้างซับซ้อน เทปที่ยืดหยุ่นและฉีกด้วยมือเปล่าได้นี้มีคุณสมบัติการยึดติดที่ดี ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้กาวไหลเยิ้ม ซึ่งจะไปอุดตันวัสดุในชั้นล่าง ๆ ด้วย 

Show filters
tesa® 4985
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 51917
Specifications
non-woven
repulpable tackified acrylic
120 µm
tesa® 64620
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
185 µm
700 %

ความเร็วเป็นศูนย์ / การต่อแบบปลายชนกัน

เรามีเทปหน้าเดียวสำหรับการต่อแบบปลายชนกันที่มีความเหนียวเพียงพอ โดยมีหลายสีให้เลือกเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย โดยทั่วไปแล้ว การต่อแบบปลายชนกันมีข้อได้เปรียบในด้านการลดส่วนสูญเสีย เมื่อเทียบกับการต่อแบบปลายเกยกันที่ต้องมีการกำจัดส่วนปลายทิ้งไป เมื่อติดเทปหน้าเดียวชิ้นที่สองในระหว่างเริ่มการต่อแผ่นแบบปลายชนกันเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรง รอยต่อจะได้รับการผนึกอย่างแน่นหนาเมื่อเคลื่อนที่ผ่านเครื่องจักร ทำให้การต่อยิ่งแน่นหนามากขึ้นอีก

Show filters
tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
60 %
tesa® 4124
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4445
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
190 µm
8 %
tesa® 50600 Standard
Specifications
PETP
ซิลิโคน
80 µm
110 %
tesa® 51446
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
repulpable tackified acrylic
105 µm
2.4 %
tesa® 61127
Specifications
ฟิล์ม PET
ซิลิโคน
65 µm
140 %

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม "โปรเซสเทป" ของเราสามารถใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยได้เช่นกัน

เทคโนโลยีและเทรนด์