อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการยึดติดโครงสร้าง

การยึดติดส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างมั่นคง

เทปกาวของเราสำหรับการยึดติดส่วนประกอบให้แรงยึดติดที่ไว้วางใจได้ ทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณโซลูชันการติดประกอบของเราช่วยประกอบชิ้นส่วนหลากหลายประเภท

เทปต้องตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เพราะว่าจะถูกใช้ในการยึดติดส่วนประกอบหลายหลากในระหว่างการประกอบอุปกรณ์ เราสามารถตอบสนองต่อการท้าทายใดก็ได้ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรา นอกจากการยึดติดอย่างสมดุล คุณสมบัติการ wetting การเติมเต็มช่องว่าง และความเสถียรต่อการเสื่อมสภาพแล้ว เรายังเสนอเทปที่ ลอกออกได้/สามารถนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ และเทปกันการหลุดลอกสำหรับการตรึง “รอบขอบ” ได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรื่องแสง การจัดการเรื่องความร้อน และการต่อสายดินของไฟฟ้า

ขอบเขตการใช้งานแบบปกติทั่วไป

 • การติดประกอบเลนส์กล้องถ่ายภาพ
 • การติดประกอบกล้องถ่ายภาพ
 • การติดเสาอากาศ
 • การติดโลโก้
 • การติดประกอบ PCB
 • การติดประกอบ FPC
 • การติดตัวผนึกกันซึม (Gasket)
 • การติด mesh
 • การติดหน่วย backlight
 • โซลูชั่นเรื่องลำโพง เช่น การติดลำโพง การติดเคลือบชั้นเมมเบรน และการติดโดมลำโพง
Read more
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับงานยึดติดส่วนประกอบ สำหรับลำโพง
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับกล้องถ่ายรูป
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับเลนส์

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับกล้องถ่ายรูป

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับเลนส์

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ประสิทธิภาพต้านการผลักออก (push-out) ได้ดีเลิศ
 • ทนทานสูงต่อการหล่นกระแทก
 • ทนทานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การติดยึดขั้นสุดท้ายที่ดีเยี่ยม
 • ติดแนบสนิทเข้ากับสภาพพื้นผิวได้ (รอบขอบ)
 • สามารถแกะออกเพื่อแก้ไขใหม่ได้ หรือ ลอกออกได้
Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4720
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
60 %
tesa® 4900
Specifications
ไม่มี
อะครีลิค
50 µm
tesa® 4928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 4942
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
140 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
160 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
48 µm
50 %
tesa® 4980
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 4982
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 4983
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 4985
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 7100
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
100 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 8444
Specifications
ไม่มี
copolyester
100 µm
tesa® HAF 8454
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
tesa® 8462
Specifications
ไม่มี
copolyester
50 µm
tesa® HAF 8471
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
30 µm
tesa® HAF 8472
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
60 µm
tesa® HAF 8473
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
80 µm
tesa® HAF 8474
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
tesa® HAF 8475
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
125 µm
tesa® HAF 8476
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
150 µm
tesa® HAF 8478
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® 8853
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 8854
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 8857
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 51576
Specifications
non-woven
อะครีลิค
120 µm
tesa® 51928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 51965
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 51967
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
160 µm
50 %
tesa® 51972
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
48 µm
50 %
tesa® 51980
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 51982
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 51983
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® HAF 58470
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
50 µm
tesa® HAF 58471
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
30 µm
tesa® HAF 58473
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
80 µm
tesa® HAF 58474
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
tesa® HAF 58478
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® 58493
Specifications
PETP
nitrile rubber / phenolic resin
83 µm
tesa® 61140
Specifications
ฟิล์ม PET
pure acrylic
200 µm
90 %
tesa® 63303
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
30 µm
tesa® 63305
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
50 µm
tesa® 63308
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
80 µm
tesa® 68540
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
tesa® 68542
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68545
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 68547
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 68550
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 68552
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68582
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68583
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
64 µm
50 %
tesa® 68585
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 68614
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68644
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68732
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 68737
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68740
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 68745
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 68747
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 68785
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 70315
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 70410
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
100 µm
tesa® 70413
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
130 µm
tesa® 70430
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
300 µm
tesa® 60980
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 68105
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
50 µm
tesa® 68645
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
120 µm
tesa® 68646
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 68735
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
tesa® 68742
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 70415
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 7160
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
60 µm
80 %
tesa® 7885
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
85 µm
80 %
tesa® 8466
Specifications
non-woven
copolyester
150 µm
tesa® HAF 8451
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
Downloads