อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการยึดติดโครงสร้าง

การยึดติดส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณอย่างมั่นคง

เทปกาวของเราสำหรับการยึดติดส่วนประกอบให้แรงยึดติดที่ไว้วางใจได้ ทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณโซลูชันการติดประกอบของเราช่วยประกอบชิ้นส่วนหลากหลายประเภท

เทปต้องตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย เพราะว่าจะถูกใช้ในการยึดติดส่วนประกอบหลายหลากในระหว่างการประกอบอุปกรณ์ เราสามารถตอบสนองต่อการท้าทายใดก็ได้ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเรา นอกจากการยึดติดอย่างสมดุล คุณสมบัติการ wetting การเติมเต็มช่องว่าง และความเสถียรต่อการเสื่อมสภาพแล้ว เรายังเสนอเทปที่ ลอกออกได้/สามารถนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ และเทปกันการหลุดลอกสำหรับการตรึง “รอบขอบ” ได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการเรื่องแสง การจัดการเรื่องความร้อน และการต่อสายดินของไฟฟ้า

ขอบเขตการใช้งานแบบปกติทั่วไป

 • การติดประกอบเลนส์กล้องถ่ายภาพ
 • การติดประกอบกล้องถ่ายภาพ
 • การติดเสาอากาศ
 • การติดโลโก้
 • การติดประกอบ PCB
 • การติดประกอบ FPC
 • การติดตัวผนึกกันซึม (Gasket)
 • การติด mesh
 • การติดหน่วย backlight
 • โซลูชั่นเรื่องลำโพง เช่น การติดลำโพง การติดเคลือบชั้นเมมเบรน และการติดโดมลำโพง
เพิ่มเติม
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับงานยึดติดส่วนประกอบ สำหรับลำโพง
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับกล้องถ่ายรูป
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง
อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับเลนส์

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับกล้องถ่ายรูป

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับลำโพง

อิเล็กทรอนิกส์: การใช้กับการติดตั้งส่วนประกอบ สำหรับเลนส์

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ประสิทธิภาพต้านการผลักออก (push-out) ได้ดีเลิศ
 • ทนทานสูงต่อการหล่นกระแทก
 • ทนทานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การติดยึดขั้นสุดท้ายที่ดีเยี่ยม
 • ติดแนบสนิทเข้ากับสภาพพื้นผิวได้ (รอบขอบ)
 • สามารถแกะออกเพื่อแก้ไขใหม่ได้ หรือ ลอกออกได้
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4720
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
60 %
tesa® 4900
Specifications
ไม่มี
อะครีลิค
50 µm
tesa® 4912
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
5 µm
tesa® 4928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 4942
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
140 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
160 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
48 µm
50 %
tesa® 4980
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 4982
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 4983
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 4985
Specifications
ไม่มี
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 7100
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
100 µm
80 %
tesa® 7160
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
60 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 7905
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
5 µm
10 %
tesa® 7910
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
10 µm
60 %
tesa® 7920
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
20 µm
60 %
tesa® 7950
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
60 %
tesa® 8444
Specifications
ไม่มี
copolyester
100 µm
tesa® 8462
Specifications
ไม่มี
copolyester
50 µm
tesa® HAF 8471
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
30 µm
tesa® HAF 8472
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
60 µm
tesa® HAF 8473
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
80 µm
tesa® HAF 8474
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
tesa® HAF 8475
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
125 µm
tesa® HAF 8476
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
150 µm
tesa® HAF 8478
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® 8853
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 8854
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 8857
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 9472
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
60 µm
tesa® 51576
Specifications
non-woven
อะครีลิค
120 µm
tesa® 51579
Specifications
non-woven
อะครีลิค
140 µm
tesa® 51928
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 51965
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
205 µm
50 %
tesa® 51967
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
160 µm
50 %
tesa® 51982
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 52050
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
30 %
tesa® 58372
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® HAF 58470
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
50 µm
tesa® HAF 58471
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
30 µm
tesa® HAF 58473
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
80 µm
tesa® HAF 58474
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
tesa® HAF 58478
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® 58491
Specifications
PET
nitrile rubber / phenolic resin
112 µm
tesa® 58493
Specifications
PETP
nitrile rubber / phenolic resin
83 µm
tesa HAF® 58498
Specifications
PETP
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa HAF® 58499
Specifications
PETP
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® 60980
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 60996
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
130 µm
tesa® 60999 PV4
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 61140
Specifications
ฟิล์ม PET
pure acrylic
200 µm
90 %
tesa® 61215
Specifications
ฟิล์ม PET
ชนิดพิเศษ
150 µm
50 %
tesa® 61282
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
50 µm
tesa® 61286
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 61287
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
200 µm
tesa® 61288
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
250 µm
tesa® 61305
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
60 %
tesa® 61350
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
70 %
tesa® 61520
Specifications
PETP
200 µm
tesa® 61526
Specifications
PETP
30 µm
tesa® 61528
Specifications
PETP
100 µm
tesa® 61529
Specifications
PETP
140 µm
tesa® 61532
Specifications
PETP
50 µm
tesa® 63303
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
30 µm
tesa® 63305
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
50 µm
tesa® 63308
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
80 µm
tesa® 68105
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
50 µm
tesa® 68441
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
10 µm
tesa® 68528
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
120 µm
tesa® 68540
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
tesa® 68542
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68545
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
80 µm
50 %
tesa® 68546
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
5 µm
tesa® 68547
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 68548
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
10 µm
tesa® 68549
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
tesa® 68550
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 68551
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
40 µm
50 %
tesa® 68552
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68590
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
50 %
tesa® 68624
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68626
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 68903
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
tesa® 68905
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 68910
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 68942
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 75405
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
50 µm
tesa® 75410
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
100 µm
tesa® 75415
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
150 µm
tesa® 75710
Specifications
PETP
modified acrylic
100 µm
100 %
tesa® 68415
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 68625
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
120 µm
tesa® 8466
Specifications
non-woven
copolyester
150 µm
tesa® 8920 Preliminary PI
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
20 µm
82 %
tesa® HAF 8451
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
200 µm
tesa® HAF 8454
Specifications
ไม่มี
nitrile rubber / phenolic resin
100 µm
Downloads