tesa เสนอ ประเภทผลิตภัณฑ์ครบชุดสำหรับใช้ติดตั้งหรือยึดเหนี่ยวอุปกรณ์เครื่องมือ

โซลูชั่นเทปกาวสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เราเสนอโซลูชั่นเทปกาวอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการใช้งานต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเพื่อการติดตั้ง การฉีด การทำเครื่องหมายส่วนประกอบ การป้องกันผิวพื้นหน้า การติดยึดให้มั่นคงและปลอดภัยในการขนส่ง และอื่น ๆ อีกมากวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาว สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้เทปสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้
หมวดต่าง ๆ

เราเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาวสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ตั้งแต่ ตู้เย็น เตาอบ เครื่องล้างจาน ตู้แช่แข็ง และเครื่องซักผ้า ตลอดจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการพาณิชย์

More About หมวดต่าง ๆ
เทปคาดรัดของ tesa เป็นวิธีแก้ปัญหาทันสมัยสุดสำหรับการยึดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มั่นคงปลอดภัยในขณะขนส่ง
วิธีแก้ปัญหา

เราเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทปกาวสำหรับการใช้งานในทุกสาขา - ตั้งแต่ความช่วยเหลือในการผลิตที่มองไม่เห็น จนถึงวิธีแก้ปัญหาเรื่องการยึดเหนี่ยวที่สำคัญ และวิธียึดให้มั่นคงปลอดภัยในขณะขนส่ง

More About วิธีแก้ปัญหา