Adhesive Tape Solutions for Appliances

เทปกาวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เราให้บริการโซลูชันเทปกาวสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้จำนวนมากในด้านการยึดจับ การฉีด การทำเครื่องหมายส่วนประกอบ การป้องกันพื้นผิว การขนส่งที่ปลอดภัย และอีกมากมาย