การใช้ภายในอาคาร

วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับป้องกันสิ่งของในขณะที่เคลื่อนย้ายตลอดกระบวนการผลิต หรือในสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาภายในตัวอาคารShow filters
tesa® 4287
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
144 µm
35 %
tesa® 4414
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
150 µm
400 %
tesa® 4848 PV0
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
50 µm
180 %
tesa® 4848 PV1
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
48 µm
200 %
tesa® 51132
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
85 µm
250 %
tesa® 51134
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
84 µm
200 %
tesa® 51136 PV0
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
105 µm
300 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
110 µm
35 %
tesa® 64294 PV0
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
107 µm
30 %