เทปเก็บประจุไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

การเก็บประจุไฟฟ้า

เทปกาวนำไฟฟ้า (ECA) ที่มีความทนทานสูงของเรานั้นช่วยให้กระบวนการผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รูปลักษณ์ของโมดูลที่ดีขึ้น หรือการผลิตแบบม้วนต่อม้วนนั้นเป็น เพียงส่วนหนึ่งของความท้าทายในตลาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง

เทปกาวเก็บประจุไฟฟ้า tesa® ของเรานั้นพัฒนาขึ้นเพื่อให้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางแต่ละอันเชื่อมต่อทางไฟฟ้าเข้าด้วยกัน โดยประกอบด้วยแถบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เคลือบด้วยกาวนำไฟฟ้า (ECA) ที่วางใจในคุณภาพได้ ซึ่งจะช่วยติดแถบเข้ากับเซลล์อย่างมั่นคงและมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมและคงทนนาน กาวที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นปิดด้วยไลเนอร์ที่มีความทนทานต่อการฉีกขาดเป็นพิเศษ และในขั้นตอนสุดท้าย ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวมากจะถูกม้วนเก็บบนแกนมาตรฐานที่มีแผ่นจานด้านข้างด้วย แน่นอนว่าสามารถเชื่อมบัสบาร์ที่ผ่านกล่องพักสายเข้ากับเทปเก็บประจุไฟฟ้าได้ด้วย ผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางสามารถต่อเซลล์เข้าด้วยกันได้ในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องใช้กาวน้ำหรือการเชื่อม ไม่ว่าจะเป็นโมดูลแบบแข็งหรือแบบยืดหยุ่น หรือไม่ว่าเซลล์จะใช้เทคโนโลยี CIGS, CdTd หรือวัสดุออร์แกนิก (OPV) ก็ตาม 

 

คุณสมบัติหลักของเทปเก็บประจุไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ tesa® 60860:

  • ยึดติดแถบเข้ากับเซลล์ทันทีโดยไม่ต้องรอบ่มกาว
  • ใช้กาวที่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ดี
  • มีประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่มั่นใจในคุณภาพได้ แม้เวลาจะผ่านไป
  • ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างกาวนำไฟฟ้าแบบน้ำหรือเทปติด
  • ใช้ขั้นตอนน้อยลงในการผลิต
เพิ่มเติม