เทปพิมพ์โลโก้และฉลาก

โซลูชั่นเทปพิมพ์โลโก้และฉลากที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการพิมพ์โค้ดรหัส รวมไปถึงจุดบ่งชี้รอยการแกะแบบถาวร โดยฉลากเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับเครื่องสลักลวดลายระบบเลเซอร์tesa® 6937 Laser-Label
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค
tesa® 6940 Rapid Laser-Label
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค
tesa® 6947 Laser-Label
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค
tesa® 6957 Laser-Label
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค
tesa® 6930 Laser-Label
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค