Interior Fit-out
เทปกาวเพื่อการตกแต่งและติดตั้งกระจกภายใน | tesa Thailand

เทปกาวเพื่อการตกแต่งและติดตั้งกระจกภายใน | tesa Thailand

โซลูชั่นเทปกาวคุณภาพเพื่องานตกแต่งภายในของเรา ครอบคลุมตั้งแต่เทปติดพรมบนพื้นจนถึงการยึดติดผนังการปูพื้น
โซลูชั่นเทปกาวยึดติดวัสดุปูพื้น

ไม่ว่าจะเป็นเทปติดพรม เทปตีเส้นพื้น หรือเทปกาวสองหน้าที่ช่วยยึด PVC หรือวัสดุอื่น ๆ บนพื้น เทปกาวเหล่านี้ของเราก็ล้วนช่วยให้คุณทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้น ไร้กลิ่นเคมี ไม่ต้องรอกาวแห้งตัว

หน้าที่สัมพันธ์กัน