วงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นได้รับการตรึงติด้วยเทปสองหน้า

การยึด FPC (วงจรพิมพ์ที่ยืดหยุ่น)

เทปผ้าใยสังเคราะห์ ช่วยยึดให้ติดแน่นมั่นคงกับแพงวงจรพิมพ์ชนิดยืดหยุ่นวงจรพิมพ์ที่ยืดหยุ่นจำเป็นต้องตรึงยึดไว้กับแถบริบบิ้นราบ การใช้เทปผ้าใยสังเคราะห์อำนวยให้ติดได้อย่างสะอาดและถูกต้องแน่นยำ และหลีกเลี่ยงเวลาบ่มที่จำเป็นต้องใช้กับกาวน้ำ

เทปที่ใช้สำหรับงานนี้ควรยืดหยุ่นและปรับให้เข้าได้กับพื้นผิวหน้าได้ นอกจากนั้น ยังตัองให้ปั๊มตัดได้ดี และจำเป็นต้องฉีกออกด้วยมือได้ง่าย แต่ยังทนทานต่อการฉีกขาด

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด