การทำชั้นลามิเนตแบบใส

การติดยึดแบบใสที่มองทะลุได้ (OCA) สำหรับการทำชั้นลามิเนตที่โดดเด่น

ผลิตภัณฑ์ห้องปลอดเชื้อของเราประกันวิธีแก้ปัญหาแบบใสที่มองทะลุได้อย่างปรุโปร่งด้วยความโปร่งใสสูงเทปกาวแบบโปร่งใสสูงสำหรับการทำลามิเนตแบบใส

การทำชั้นลามิเนตแบบใสในจอแสดงผลและแผงสัมผัสต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งใสสูง มีความฝ้ามัวต่ำ และทนทานต่อรังสี UV เนื่องจากจอแสดงผลและแผงสัมผัสได้รับการสร้างด้วยการออกแบบที่แตกต่างกันมากมาย ผลิตภัณฑ์ของเราจึงรวมวิธีแก้ปัญหาสำหรับการทำลามิเนตด้วยการประกบชั้นวัสดุเนื้อแข็งกับวัสดุที่ยืดหยุ่น และสำหรับชั้นวัสดุเนื้อแข็งกับวัสดุเนื้อแข็ง ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบ วัสดุที่ใช้ และเงื่อนไขที่ต้องการ เราเสนอผลิตภัณฑ์ติดยึดใสแบบมองทะลุได้ (OCA) ที่เหมาะสมถูกต้องให้ได้ นอกจากนั้นแล้ว เรายังเสนอเทป OCA ที่มีคุณสมบัติปิดกั้นรังสี UV เพื่อป้องกันวัสดุที่ทนรังสี UV ไม่ได้

ตัวอย่างการใช้งาน

 • การลามิเนตฟิล์มให้ติดกับชั้นวัสดุเนื้อแข็งหรือยืดหยุ่น
 • การลามิเนตด้วยชั้นวัสดุแข็งกับแข็ง
 • การยึดติดแผงสัมผัสกับเลนส์ฝาครอบ
 • การยึดติดจอแสดงผลกับเลนส์ฝาครอบหรือแผงสัมผัส
เพิ่มเติม
การลามิเนต เนื้อแข็ง/เนื้อแข็ง
การลามิเนต เนื้อแข็ง/ยืดหยุ่น

การลามิเนต เนื้อแข็ง/เนื้อแข็ง

การลามิเนต เนื้อแข็ง/ยืดหยุ่น

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • แรงยึดติดสูง
 • การส่งผ่านแสงสูง
 • ความฝ้ามัวต่ำ
 • ความทนทานต่ออุณหภูมิ
 • ความทนทานความชื้น
 • ความทนทานรังสี UV
 • ความทนทานการซีดจาง
 • ความสามารถทำงานได้อย่างดีเลิศ
 • ปราศจากกรด
 • ผลิตภายใต้เงื่อนไขห้องควบคุมฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม (clean room)

  

ผลิตภัณฑ์

tesa® 69206
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
150 µm
tesa® 69208
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
200 µm
tesa® 69401
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
25 µm
tesa® 69402
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
50 µm
tesa® 69404
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
100 µm
tesa® 69405
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
125 µm
tesa® 69504
Specifications
pure acrylic
100 µm
tesa® 69505
Specifications
pure acrylic
125 µm
tesa® 69604
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
100 µm
tesa® 69605
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
125 µm
tesa® 69606
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
tesa® 69802
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
tesa® 69804
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
tesa® 69806
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
tesa® 69808
Specifications
ไม่มี
pure acrylic
Downloads