เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้

วิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาวหลักของเราสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เราให้วิธีแก้ปัญหาสำหรับขอบเขตการใช้งานในวงกว้างและครอบคลุมทั่วทุกรูปแบบวิธีแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์บริภัณฑ์ในสำนักงาน

เทป tesa สามารถใช้ได้สำหรับการใช้งานในการติดตั้งและการยึดเหนี่ยวหลายหลาก รวมทั้งการปิดรู การพากระดาษ การป้องกันผิวหน้า บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งที่มั่นคงปลอดภัย นอกจากนั้น เรายังเสนอวิธีแก้ปัญหาพิเศษสำหรับแผงควบคุมและจอแสดงผลที่ทันสมัยที่สุด ให้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งหมดสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

วิธีแก้ปัญหา

ดาวน์โหลด