เทปออกแบบมาใช้งานในสายผลิตของเครื่องทำกระดาษลูกฟูก

การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

เทปพิเศษสำหรับกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และการออกแบบกล่องลูกฟูก