เทปออกแบบมาใช้งานในสายผลิตของเครื่องทำกระดาษลูกฟูก
การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

การผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

เทปพิเศษสำหรับกระบวนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และการออกแบบกล่องลูกฟูกเทคโนโลยี & แนวโน้ม