specialty_vehicles_tesa_tape_for_trucks_safety_markings_anti_slip

เครื่องหมายความปลอดภัย

โซลูชันของเราเพิ่มความปลอดภัยบนพื้นผิวลื่น หรือในสถานที่ที่เข้าถึงได้ยากกำหนดพื้นที่อันตราย ลดอันตรายจากการลื่นไถล หรือสะดุดบนขั้นบันได หรือทางเดิน หรือแม้กระทั่งเพิ่มการยึดเกาะบนทางลาด ด้วยเทป Safety Marking ของเรา

บันได และทางเดินอาจลื่นเมื่อเปียกหรือสกปรก ซึ่งทำให้ใช้งานได้ยาก เทปกันลื่น tesa® ให้การยึดเกาะที่มั่นใจ ในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการฐานรากที่ปลอดภัยมั่นคง และเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือบันไดด้านหลังของรถบรรทุกหรือรถตู้ tesa® เทปกันลื่นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศใดก็สามารถให้การยึดเกาะได้อย่างมั่นใจกับยานพาหนะที่เคลื่อนที่เที่มีเก้าอี้ล้อ หรือบนรถพยาบาล 

เทปเตือนอันตราย tesa® เทปลายทางที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งใช้เพื่อเตือนบริเวณที่อาจเป็นอันตราย เช่น ตัวเครื่องไฟฟ้า คำเตือนเพดานต่ำ หรือขั้นที่มองไม่เห็น