การต่อประกบสิ่งทอ

มักนำไปใช้ในการพิมพ์ เทปนี้ออกแบบมาเพื่อยึดเหนี่ยวชั้นวัสดุฟิล์มต่าง ๆ เข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมการผลิตShow filters