เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้
การยึดอย่างมั่นคง และ การป้องกัน

การยึดอย่างมั่นคง และ การป้องกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์นั้นจำเป็นต้องได้รับการยึดให้อยู่กับที่อย่างมั่นคงและได้รับการป้องกันในระหว่างกระบวนการผลิตและระหว่างการขนส่ง เทปกาวของเราสามารถทำให้กระบวนการนี้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบวิธีแก้ปัญหาของเราในเรื่องการติดยึดให้มั่นคงระหว่างการขนส่ง

พื้นผิวหน้าได้รับการป้องกันด้วยเทป
การป้องกันพื้นผิวหน้า

เทปปิดคลุมพื้นที่และป้องกันพื้นผิวหน้า ป้องกันกระจก พลาสติก และชิ้นโลหะเคลือบสี เพื่อกันรอยขีดข่วน ฝุ่นละออง และความชำรุดเสียหายอื่นๆ ในระหว่างการประกอบ การขนส่ง และกระบวนการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้
การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

เทปคาดรัด: เทปนี้จะรับน้ำหนักไว้บางส่วน ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายได้

โฟมได้รับการซ้อนชั้นกันด้วยเทปสองหน้า ให้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนเพื่อดูดซับแรงกระแทก
การเชื่อมชั้นโฟม/การหน่วง/การกันกระแทก

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: โฟมใช้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกได้ดี เทปสองหน้าสามารถใช้เพื่อทำการซ้อนชั้นโฟมได้โดยวิธีปั๊มตัด