โฟมได้รับการซ้อนชั้นกันด้วยเทปสองหน้า ให้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนเพื่อดูดซับแรงกระแทก

การเชื่อมชั้นโฟม/การหน่วง/การกันกระแทก

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: โฟมใช้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกได้ดี เทปสองหน้าสามารถใช้เพื่อทำการซ้อนชั้นโฟมได้โดยวิธีปั๊มตัดเทปพลาสติกและเทปผ้าใยสังเคราะห์สามารถนำมาใช้เป็นฉนวนได้ หรือเป็นตัวหน่วงเพื่อดูดซับแรงกระแทก นอกจากนั้นแล้วเทปสองหน้าที่ได้รับการปั๊มตัดมายังสามารถนำมาใช้ในการทำชั้นโฟมซ้อนกันได้

เทปควรมีแผ่นรองรับที่ปรับให้เข้าได้กับการติดกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ และแผ่นปิดจะต้องยกลอกออกได้ง่าย แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ตาม นอกจากนั้นแล้ว เทปที่สามารถปั๊มตัดได้ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้กับงานเหล่านี้

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด