อิเล็กทรอนิกส์: การติดตั้งเลนส์
การใช้กับการติดประกอบจอภาพ

การใช้กับการติดประกอบจอภาพ

เทปกาวของเราสำหรับการติดเลนส์และแผงสัมผัสตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการระดับสูงของการใช้กับการติดจอภาพของคุณเทปกาวประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างสูงในงานติดประกอบจอภาพ

มีการใช้กับการติดตั้งจอภาพแบบต่าง ๆ มากมายซึ่งทำให้เกิดความต้องการอย่างมากสำหรับเทป เนื่องจากการใช้งานขนาดหนัก ทุกหนแห่งทุกเวลา ความทนทานต่อการทำตกหล่นและการกระแทกมีบทบาทสำคัญยิ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผลแบบ LCD หรือ OLED เงื่อนไขข้อเรียกร้องอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ การกันน้ำ การป้องกันแสงรั่วเข้ามา และความทนทานต่อสารเคมีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผิวหนัง เช่น เหงื่อ (sebum) และโลชัน

ประเภทผลิตภัณฑ์ของเราเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการใช้ในการยึดเหนี่ยวได้อย่างเหมาะสมที่สุด เช่น การติดตั้งเลนส์ การติดตั้งกรอบ การติดตั้งแผงสัมผัส การติดตั้งจอแสดงผล และการติดตั้งฝาครอบด้านหลัง

Read more
การติดตั้งเลนส์ในโทรศัพท์ทรงโค้ง
การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน
การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน
การติดตั้งโมดูล LCD

การติดตั้งเลนส์ในโทรศัพท์ทรงโค้ง

การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้งโมดูล LCD

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ทนทานต่อแรงกระแทกสูง
 • ทนทานต่อการตกหล่นและกระแทกสูง
 • ความทนทานต่อสารเคมี เช่น ซีบัม
 • คุณสมบัติในการปิดกั้นแสง
Read more

วิธีแก้ปัญหาของเรา

 • แรงยึดติดสูง
 • สามารถนำกลับมาทำงานแก้ไขใหม่ได้
 • รองรับการกระแทกอย่างรุนแรง
 • รวมเทคโนโลยีการรับแรงกระเทือน และการยึดติดแน่น
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • เทปโฟม PE
 • เทปแกนอะคริลิก
Read more

ผลิตภัณฑ์

Show filters
tesa® 4940
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
160 µm
tesa® 8853
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 8854
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 8857
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 51576
Specifications
non-woven
อะครีลิค
120 µm
tesa® 60980
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 61360
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61365
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61370
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61375
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61380
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61385
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61390
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61395
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61735
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
300 µm
80 %
tesa® 61760
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61765
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61770
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61775
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61780
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61785
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61790
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61795
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61815 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
300 µm
80 %
tesa® 61825 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
250 µm
60 %
tesa® 61845 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
230 µm
60 %
tesa® 61885 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61895 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
200 µm
50 %
tesa® 62624
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
200 µm
340 %
tesa® 62625
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
340 %
tesa® 62645
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
50 %
tesa® 62648
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
400 µm
50 %
tesa® 62932
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
500 µm
270 %
ดาวน์โหลด