อิเล็กทรอนิกส์: การติดตั้งเลนส์

การใช้กับการติดประกอบจอภาพ

เทปกาวของเราสำหรับการติดเลนส์และแผงสัมผัสตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการระดับสูงของการใช้กับการติดจอภาพของคุณเทปกาวประสิทธิภาพสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างสูงในงานติดประกอบจอภาพ

มีการใช้กับการติดตั้งจอภาพแบบต่าง ๆ มากมายซึ่งทำให้เกิดความต้องการอย่างมากสำหรับเทป เนื่องจากการใช้งานขนาดหนัก ทุกหนแห่งทุกเวลา ความทนทานต่อการทำตกหล่นและการกระแทกมีบทบาทสำคัญยิ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอแสดงผลแบบ LCD หรือ OLED เงื่อนไขข้อเรียกร้องอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ การกันน้ำ การป้องกันแสงรั่วเข้ามา และความทนทานต่อสารเคมีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผิวหนัง เช่น เหงื่อ (sebum) และโลชัน

ประเภทผลิตภัณฑ์ของเราเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการใช้ในการยึดเหนี่ยวได้อย่างเหมาะสมที่สุด เช่น การติดตั้งเลนส์ การติดตั้งกรอบ การติดตั้งแผงสัมผัส การติดตั้งจอแสดงผล และการติดตั้งฝาครอบด้านหลัง

เพิ่มเติม
การติดตั้งเลนส์ในโทรศัพท์ทรงโค้ง
การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน
การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน
การติดตั้งโมดูล LCD

การติดตั้งเลนส์ในโทรศัพท์ทรงโค้ง

การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้งเลนส์ในสมาร์ทโฟน

การติดตั้งโมดูล LCD

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

 • ทนทานต่อแรงกระแทกสูง
 • ทนทานต่อการตกหล่นและกระแทกสูง
 • ความทนทานต่อสารเคมี เช่น ซีบัม
 • คุณสมบัติในการปิดกั้นแสง
เพิ่มเติม

วิธีแก้ปัญหาของเรา

 • แรงยึดติดสูง
 • สามารถนำกลับมาทำงานแก้ไขใหม่ได้
 • รองรับการกระแทกอย่างรุนแรง
 • รวมเทคโนโลยีการรับแรงกระเทือน และการยึดติดแน่น
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • เทปโฟม PE
 • เทปแกนอะคริลิก
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

tesa® 8853
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 8854
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
100 µm
tesa® 8857
Specifications
non-woven บางพิเศษ
Tackified Acrylic
50 µm
tesa® 51576
Specifications
non-woven
อะครีลิค
120 µm
tesa® 51579
Specifications
non-woven
อะครีลิค
140 µm
tesa® 60161 Mounting Plus UV tesa® 60980
Specifications
non-woven
Tackified Acrylic
140 µm
tesa® 61215
Specifications
ฟิล์ม PET
ชนิดพิเศษ
150 µm
50 %
tesa® 61282
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
50 µm
tesa® 61286
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 61287
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
200 µm
tesa® 61288
Specifications
PETP
ชนิดพิเศษ
250 µm
tesa® 61360
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61365
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61370
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61375
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61380
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61385
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61390
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61395
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61526
Specifications
PETP
30 µm
61605
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
420 %
tesa® 61644
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
200 µm
300 %
61645
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
350 %
61646
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
300 µm
420 %
tesa® 61735
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
300 µm
80 %
tesa® 61760
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61765
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
100 µm
50 %
tesa® 61770
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61775
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
125 µm
50 %
tesa® 61780
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61785
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61790
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61795
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
200 µm
50 %
tesa® 61815 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
300 µm
80 %
tesa® 61825 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
250 µm
60 %
tesa® 61845 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
230 µm
60 %
tesa® 61885 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
150 µm
50 %
tesa® 61895 SPT Series
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
200 µm
50 %
tesa® 62624
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
200 µm
340 %
tesa® 62625
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
340 %
tesa® 62645
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
50 %
tesa® 62648
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
400 µm
50 %
tesa® 62864
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
200 µm
190 %
tesa® 62866
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
300 µm
240 %
tesa® 62867
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
350 µm
260 %
tesa® 62932
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
500 µm
270 %
tesa® 62986
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
300 µm
250 %
tesa® 64825 Bond & Detach®
Specifications
stretchable specialty
ชนิดพิเศษ
250 µm
tesa® 66218
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
400 µm
325 %
tesa® 66624
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
200 µm
220 %
tesa® 66625
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
250 µm
270 %
tesa® 66626
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
300 µm
280 %
tesa® 66627
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
350 µm
340 %
tesa® 66720
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
200 µm
100 %
tesa® 66740
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
400 µm
94 %
tesa® 66827
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
350 µm
325 %
tesa® 66828
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
400 µm
325 %
tesa® 66829
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
350 µm
280 %
tesa® 66865
Specifications
โฟม PE
modified acrylic
250 µm
250 %
tesa® 66866
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
300 µm
270 %
tesa® 66984
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
200 µm
190 %
tesa® 66985
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
220 %
tesa® 66986
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
300 µm
240 %
tesa® 68549
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
tesa® 68551
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
40 µm
50 %
tesa® 68814
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
100 µm
50 %
tesa® 68817
Specifications
ฟิล์ม PET
modified acrylic
200 µm
90 %
tesa® 68822
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
60 %
tesa® 75120
Specifications
อะครีลิค
อะครีลิค
200 µm
tesa® 75330
Specifications
แกนอะคริลิคเสริมความแข็งแรงด้วย PET
modified acrylic
300 µm
90 %
tesa® 75415
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
150 µm
tesa® 75620
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
200 µm
tesa® 75625
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
250 µm
tesa® 75630
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
300 µm
tesa® 75635
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
350 µm
tesa® 75640
Specifications
อะครีลิค
modified acrylic
400 µm
tesa® 75715 H
Specifications
PETP
modified acrylic
150 µm
100 %
tesa® 75723
Specifications
PETP
modified acrylic
230 µm
100 %
tesa® 75730
Specifications
PETP
modified acrylic
300 µm
100 %
tesa® 75745
Specifications
PETP
modified acrylic
250 µm
100 %
tesa® 62646
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
300 µm
50 %
tesa® 62985
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
250 µm
250 %
tesa® 66822
Specifications
โฟม PE
Tackified Acrylic
150 µm
190 %
tesa® 75320
Specifications
แกนอะคริลิคเสริมความแข็งแรงด้วย PET
modified acrylic
200 µm
90 %
tesa® 75325
Specifications
แกนอะคริลิคเสริมความแข็งแรงด้วย PET
modified acrylic
250 µm
90 %
ดาวน์โหลด