เทปผ้ากาวสองหน้า

เทปผ้าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ขรุขระ สามารถลอกออกได้รวดเร็ว ไร้คราบหลังการใช้ ถึงแม้ว่าวัสดุผ้าที่ใช้ทำเทปกาวจะทนทานต่อการฉีกขาด แต่ก็สามารถฉีกออกด้วยมือได้อย่างง่ายดายเทปผ้าสองหน้า

เทปผ้าสองหน้าเหมาะสมสำหรับการยึดเหนี่ยวกับพื้นผิวหน้าที่ขรุขระ เนื่องจากตัวพาหะที่เป็นผ้าสามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นผิวและสามารถรับน้ำหนักสูง  เราใช้ทั้งสารติดยึดยางธรรมชาติดังที่จะพบบน tesa 4964 หรือสารติดยึดยางสังเคราะห์ ดังที่พบบน tesa 4934 หรือ tesa 4939
โซ่โพลิเมอร์ขนาดยาวของยางธรรมชาติในสารติดยึดที่ใช้สำหรับ tesa 4964 ทำให้เทปผ้าสองหน้านี้เหมาะยิ่งสำหรับการใช้งานอย่าง เช่นการปูพรม เนื่องจากเทปนี้สามารถลอกออกได้รวดเร็วและสะอาดหลังการใช้ ตัวพาหะที่เป็นผ้าแม้จะให้ความทนทานต่อการฉีกขาด แต่ยังสามารถฉีกตัวเทปเองด้วยมือได้ tesa 4939 เสนอคุณสมบัติเดียวกันด้วยสารติดยึดยางสังเคราะห์ที่มีความแตกต่างกัน (ปริมาณสารติดยึดที่แตกต่างกันบนแต่ละด้านของตัวพาหะ)
ขอแนะนำให้ใช้เทปผ้าสองหน้าของ tesa สำหรับการใช้งานภายในอาคารเท่านั้น เนื่องจากสารติดยึดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ที่ใช้จะเปราะแตกเมื่ออยู่ใต้สภาวะอากาศ และแสง UV (การลอกออกได้ต้องได้รับการทดสอบก่อน และไม่สามารถรับประกันได้ เนื่องจากมีหลายตัวแปรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เราสามารถควบคุมได้ ไม่แนะนำให้ใช้บนหินธรรมชาติ)

Show filters
tesa® 4934
Specifications
ผ้า
ยางสังเคราะห์
200 µm
20 %
tesa® 4939
Specifications
ผ้า
ยางสังเคราะห์
235 µm
40 %
tesa® 4944
Specifications
ผ้า
ยางสังเคราะห์
200 µm
20 %
tesa® 4954
Specifications
ผ้า
ยางธรรมชาติ
430 µm
10 %
tesa® 4964
Specifications
ผ้า
ยางธรรมชาติ
390 µm
10 %
tesa® 4974
Specifications
ผ้า
ยางธรรมชาติ
380 µm
4 %