การใช้งานกับ tesa ACXplus

เทปกาวอะคริลิคที่ให้มีคุณสมบัติแบบ 2 in 1

tesa® ACXplus เทปกาวติดแน่น มีความยืดหยุ่นและหนืดในตัว จึงเหมาะแก่การใช้งานที่ต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง หรือแม้กระทั่งการยึดติดวัสดุที่เป็นพลาสติก ทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศที่รุนแรง อายุการใช้งานยาวนาน

tesa® ACXplus คืออะไร

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของ tesa®ACXplus สืบเนื่องมาจากความหยุ่นหนืดของเทป: ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะยืดหยุ่นและหนืดที่ให้กำลังภายในรวมทั้งผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของ tesa®ACXplus สืบเนื่องมาจากความหยุ่นหนืดของเทป: ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะยืดหยุ่นและหนืดที่ให้กำลังภายในรวมทั้งผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงที่ยอดเยี่ยมของ tesa®ACXplus สืบเนื่องมาจากเกิดขึ้นจากคุณสมบัติความหยุ่นหนืดของเทปกาวอะคริลิค: ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะทำให้มีทั้งความยืดหยุ่นและความหนืดที่เสริมกำลังภายในความแข็งแกร่งภายใน รวมทั้งช่วยผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย[Office1] 

 

การยึดเหนี่ยวในงานก่อทางโครงสร้างเป็นองค์ประกอบสำคัญในของทุกอุตสาหกรรม และอาจกลายเป็นเรื่องที่น่าท้ายทายได้อย่างยิ่งมากได้เช่นเดียวกัน สำหรับในการใช้งานจำนวนมาก มีการใช้วัสดุเทคโนโลยีสูงที่ซึ่งมีโครงสร้างและคุณสมบัติพิเศษซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องยึดเหนี่ยววัสดุที่ไม่เหมือนกันต่างชนิดเข้าด้วยกัน - เช่น อะลูมิเนียมกับบนเหล็กกล้า เหล็กกล้าบนกับกระจก กระจกตกแต่งบนกับไฟเบอร์คอมโพสิต ฯลฯ ระบบติดการยึดติดเชิงกลแบบดั้งเดิม เช่น หมุดตอก การบัดกรี สลักควง หรือกาวน้ำอาจไม่เหมาะสม ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด หรือสามารถอาจ ทำให้วัสดุเหล่านี้สร้างความเสียหายแก่ตัววัสดุเองได้ด้วยซ้ำ

 

ตรงจุดนี้นี่เองที่เทปกาวแรงยึดสูงเทปยึดเหนี่ยวประสิทธิภาพสูงของเราเข้ามามีบทบาท: tesa®ACXplus - เทปโฟมอะคริลิกาวอะคริลิค ที่มีกซึ่งมีความสามารถในการยึดเหนี่ยวมากเป็นเป็นพิเศษ

 

วิธีแก้ปัญหาเรื่องโซลูชั่นการยึดเหนี่ยวด้วย tesa® ACXplus เทปแรงยึดติดสูง สามารถให้ผลดีกว่าวิธีติดยึดติดแบบดั้งเดิมเก่า ด้วยการช่วยปรับกระบวนการผลิต คุณภาพ และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราให้ได้ผลเหมาะดีที่สุดมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น

 

 

การกระจายแรงเค้น  - สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืดด้วยคุณสมบัติพิเศษของของ tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิค

Back to topกลับสู่ด้านบน

 [Office1]Image caption

 

เทปกาวอะคริลิคพลังยึดเหนี่ยว เพื่อการยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงทน ยาวนาน – แม้บนวัสดุที่มีพื้นผิวต่างกัน

tesa®ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่ต่างกัน

tesa®ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่ต่างกัน

tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิคสำหรับการยึดเหนี่ยวพลังสูง ที่คงนาน ยาวนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่ต่างกัน[Office1] 

 

tesa® ACXplus เทปกาวอะคริลิค มีคุณลักษณะโดดเด่นด้วย พลังการยึดเหนี่ยวสูง ของตน ภาระน้ำหนักแรงโหลดที่เกิดขึ้นระหว่างจากการใช้งาน เช่น แรงลม หิมะ และ ระวางน้ำหนักที่มีอยู่ตลอดเวลาของคงที่ของชิ้นส่วนประกอบที่ถูกยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันอยู่ tesa® ACXplus เทปแรงยึดติดสูงสามารถรับมือได้โดยไม่มีปัญหา

 

tesa® ACXplus เป็น เทปกาวติดแน่น แข็งแรง มีพันธะให้การยึดเหนี่ยวพลังแรงสูงบนวัสดุที่มีมี คุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่แตกต่างกันสูง เพราะว่าเพราะระบบสารติดยึดเทปกาวอะคริลิคกที่ใช้ ช่วยสามารถอุ้มน้ำได้ให้ภาวะการเปียกของพื้นผิวเป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่ง และพร้อมปรับตัวเชิงเคมีให้เข้ากับพื้นผิวหน้าที่ยึดเหนี่ยว

 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถปรับความหนาของเทปกาวอะคริลิคเพื่อให้ชดเชยพื้นผิวหน้าที่ขรุขระและไม่เรียบไม่เสมอกันได้อีกด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การสัมผัสยึดติดอย่างถาวรและการปิดผนึกชั้นวัสดุที่ทำการยึดเหนี่ยวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่พลังการยึดเหนี่ยวที่ทรงพลัง และสูงที่จะคงทนไปอีกอยู่หลายทศวรรษ

 

ความทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพดินฟ้าอากาศ - แม้ภายใต้ตกอยู่ใต้ภาวะดินฟ้าอากาศสภาวะที่ไม่พึงประสงค์

Back to topกลับสู่ด้านบน

 [Office1]Image caption

การกระจายแรงเค้น - ตอบสนองอย่างหยุ่นหนืดด้วยคุณสมบัติพิเศษของ tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิค

tesa® ACXplus มีความสามารถดีเยี่ยมในการชดเชยแรงเค้นแบบสถิต พลวัต และจากอุณหภูมิ ชั่ววงจรชีวิตการใช้งานของส่วนประกอบ

tesa® ACXplus มีความสามารถดีเยี่ยมในการชดเชยแรงเค้นแบบสถิต พลวัต และจากอุณหภูมิ ชั่ววงจรชีวิตการใช้งานของส่วนประกอบ

tesa® ACXplus เทปกาวอะคริลิค มีความสามารถดีเยี่ยมในการชดเชยแรงเค้นแบบสถิต แรงเค้นพลวัต จลน์ และการเปลี่ยนแปลงของจากอุณหภูมิอย่างดีเยี่ยม ชั่ววงจรตลอดอายุชีวิตการใช้งานของส่วนประกอบชิ้นส่วน[Office1] 

 

อะลูมิเนียมบนกับเหล็กกล้า เหล็กกล้าบนกับกระจก กระจกตกแต่งบนกับไฟเบอร์คอมโพสิต –  dissimilar materials showวัสดุที่ไม่เหมือนกันต่างชนิดจะแสดงมี การยืดขยายตัวที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ในระหว่างวงจรชีวิตอายุการใช้งานของชิ้นส่วนประกอบ แรงสถิตและแรงพลวัต จลน์ที่เกิดขึ้นจะกระทำต่อพันธะส่งผลต่อการยึดเหนี่ยวในการก่อทางโครงสร้าง แรงเค้นที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องที่จะต้องกระจายแรงเค้นทำให้กระจายออกไป  tesa® ACXplus เทปกาวแรงยึดสูง มีความสามารถในการกระจายแรงเค้นเหล่านี้ได้ ประสิทธิภาพสูงที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ tesa®ACXplus เทปโฟกาวมอะคริลิก อะคริลิคแต่ละประเภท tesa®ACXplus ตั้งอยู่บนมีคุณลักษณะพิเศษพื้นฐานของคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ คือ: ความหยุ่นหนืดอ ซึ่งความหยุ่นหนืดบรรยายประสิทธิภาพเป็นของวัสดุซึ่งกำหนดโดยคุณลักษณะของวัสดุด้านที่มีสมรรถภาพทั้งความยืดหยุ่นและความหนืดในตัว

 

แรงที่ฟื้นคืนจากความยืดหยุ่นสร้างให้ความแข็งแกร่ง กำลังภายใน ในขณะที่ส่วนความหนืดของพฤติกรรมของวัสดุนำไปสู่ การช่วยผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกล tesa® ACXplus ใช้ระบบเทปกาวอะคริลิค ติดยึดอะคริลิกแบบพิเศษที่ประสานผลทั้งผสมคุณสมบัติทั้งสองประการนี้ได้ในวิธีที่เยี่ยมได้อย่างโดดเด่นยอด

 

 

เนื่องจากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างที่หยุ่นหนืดของ tesa® ACXplus เทปกาวอะคริลิค ทำให้แรงเค้นที่เกิดขึ้นจึงถูกกระจายออกไปได้อย่างเหมาะดียิ่งขึ้น และรับประกัน พันธะสร้างความมั่นใจในแรงยึดเหนี่ยวที่มั่นคง รับมือได้ได้ สามารถรับการแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง หรือเป็นการยึดติดได้แม้สำหรับชั้นของวัสดุที่มีคุณลักษณะการยืดขยายตัวที่แตกที่ต่างกันที่ถูกยึดเหนี่ยวกันไว้

 

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิค มาพร้อมการเสริมที่มีพลังเพิ่มพิเศษเฉพาะ

Back to topกลับสู่ด้านบน

 [Office1]Image caption

ทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพอากาศ แม้ตกอยู่ภายใต้สภาวะที่ไม่พึงประสงค์

ความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับสูงสืบเนื่องมาจากห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa® ACXplus เคมีการบ่มพิเศษสร้างเครือข่ายการต้านทานต่ออุณหภูมิอย่างดีเลิศ

ความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับสูงสืบเนื่องมาจากห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa® ACXplus เคมีการบ่มพิเศษสร้างเครือข่ายการต้านทานต่ออุณหภูมิอย่างดีเลิศ

ระดับความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับที่สูงเป็นผลสืบเนื่องมาจากห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานตัวตั้งต้นของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa® ACXplus เทปกาวอะคริลิค  เคมีการแข็งบ่มตัวทางด้านเคมีแบบพิเศษสร้างก่อให้เกิดโครงสร้างเครือข่ายการต้านทานต่ออุณหภูมิอย่างที่ดีเลิศ

 

[Office1] 

ฟินแลนด์ หรือ แอริโซนา การใช้งานภายในหรือภายนอก – การยึดเหนี่ยวในการก่อโครงสร้างพบได้ในทุกที่ หนแห่งในสภาวะ สภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน เช่น ฝน หิมะ แสง UV ที่ส่องสาดเข้ามา หรือความชื้นที่แทรกซึมก่อตัวขึ้น รวมถึงทั้งระดับอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงหรือสูงมาก ๆ  – การยึดเหนี่ยวในการโครงก่อสร้างต้องทนทานต่ออิทธิพลภายนอกต่าง ๆ มากมาย

 

ถ้าวัสดุผ่านได้รับการยึดเหนี่ยวด้วยระบบติดยึดติดเชิงกลแบบดั้งเดิม เช่น สลักควง หรือหมุดตอก อาจเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม เป็นเหตุให้เกิดสร้างความเสียหาย และจำเป็นต้องบูรณะทำการซ่อมแซมใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

 

เทปกาวแรงยึดสูง tesa® ACXplus เสนอมอบความทนทานที่สูงสูงต่ออุณหภูมิและสภาพดินฟ้าสภาวะอากาศต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เหตุผลหลักเกิดอยู่ที่จาก ความการต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันของห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิค. นอกจากนั้นแล้วการแข็งตัวทางด้าน เคมีการบ่มแบบพิเศษยังก่อให้เกิดโครงสร้างสร้างการ โครงสร้างความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ ที่โดดเด่น

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ จึงได้ผลออกมาในรูป พันธะการยึดเหนี่ยวที่ยอดเยี่ยมเหนือชั้นกว่าเดิม ที่แสดงให้เห็นถึงมีความทนทานดีเลิศต่ออิทธิพลจากอุณหภูมิ ดินฟ้าสภาพอากาศ รังสี UV และสารเคมีอย่างยอดเยี่ยม

 [Office1]Image caption

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa®ACXplus เทปกาวอะคริลิค มาพร้อมการเสริมพลังพิเศษเฉพาะ

tesa® ACXplus 704x
เทา / ขาว
tesa ®ACXplus 705x
ความโปร่งใสสูง
tesa® ACXplus 706x
แรงติดยึดสูง 
tesa® ACXplus 707x
ความทนทานสูง
tesa® ACXplus 709x
LSE Performer (ปฎิบัติการ พลังงานพื้นผิวต่ำ)
คำบรรยายลักษณะ

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีคุณสมบัติการติดยึดโดดเด่นบนพื้นผิวหน้ามากมาย มีให้ใช้ได้ในสีเทาและสีขาว

โปร่งใสสุดยอด
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus สร้างการยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็นบนชั้นวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย เช่น กระจก โพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม และอื่น ๆ อีกมาก

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีแรงติดดีเลิศทันที แม้บนชั้นวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ เช่น วัสดุพลาสติกหลายชนิด และวัสดุเคลือบสีฝุ่น

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีความทนทานคงทนนานที่สุดต่ออุณหภูมิรุนแรง รวมทั้งทนทานต่อการกระทบเยือกแข็งทันทีได้อย่างดีเลิศด้วย (จนถึงระดับ –40°C) ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงกับชั้นวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ (โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารกระตุ้นการติดยึด) และสำหรับเทปกระบวนการในโถงโรงงานผลิตที่ไม่ทำความร้อน ในระดับอุณหภูมิที่ลดลงจนถึง 0°C.
แผ่นปิด
มีให้ใช้ได้
PV26: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว PV32: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว
PV28: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน PV28: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน
สี เทา หรือ ขาว โปร่งแสง ดำสนิท ดำสนิท ดำสนิท
ทนทานต่ออุณหภูมิ ระยะสั้น / ระยะยาว 200°C/120°C 200°C/100°C 170°C/70°C 220°C/120°C 100°C/80°C

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของเทปโฟมกาวอะคริลิคก tesa® ACXplus สืบเนื่องมาจากเกิดจากความหยุ่นหนืดของตัวเทป ซึ่งก่อให้เกิสร้างดคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นและหนืดในตัว ที่ให้กำลังเสริมความแข็งแกร่งภายในรวมทั้งและผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย

ผลิตภัณฑ์เทปกาวอะคริลิคเพิ่มเติม

tesa® ACXplus เทปกาวอะคริลิค สำหรับการใช้งานที่ต้องการการยึดเหนี่ยวสูง