การใช้งานกับ tesa ACXplus
เทปกาวสำหรับการยึดเหนี่ยวประสิทธิภาพสูง

เทปกาวสำหรับการยึดเหนี่ยวประสิทธิภาพสูง

tesa® ACXplus เป็นเทปแกนอะคริลิกที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับการใช้งานในการยึดเหนี่ยวและการติดตั้งอย่างถาวรทั้งภายในและภายนอกอาคาร เทปแรงยึดเหนี่ยวสูงเสนอมิติใหม่ที่ให้ความพึงพอใจในความสวยงาม และการยึดเกาะในงานก่อสร้างที่มั่นคงและรวดเร็วให้แก่คุณtesa® ACXplus คืออะไร

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของ tesa®ACXplus สืบเนื่องมาจากความหยุ่นหนืดของเทป: ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะยืดหยุ่นและหนืดที่ให้กำลังภายในรวมทั้งผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย
ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของ tesa®ACXplus สืบเนื่องมาจากความหยุ่นหนืดของเทป: ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะยืดหยุ่นและหนืดที่ให้กำลังภายในรวมทั้งผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย

การยึดเหนี่ยวในงานก่อสร้างเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกอุตสาหกรรมและอาจป็นเรื่องที่น่าท้ายทายได้อย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานจำนวนมาก มีการใช้วัสดุเทคโนโลยีสูงซึ่งมีโครงสร้างและคุณสมบัติพิเศษซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษา บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องยึดเหนี่ยววัสดุที่ไม่เหมือนกันเข้าด้วยกัน - เช่น อะลูมิเนียมบนเหล็กกล้า เหล็กกล้าบนกระจก กระจกตกแต่งบนไฟเบอร์คอมโพสิต ฯลฯ ระบบติดยึดเชิงกลแบบดั้งเดิม เช่น หมุดตอก การบัดกรี สลักควง หรือกาวน้ำอาจไม่เหมาะสม หรือสามารถทำให้วัสดุเหล่านี้เสียหายได้ด้วยซ้ำ
ตรงจุดนี้นี่เองที่เทปยึดเหนี่ยวประสิทธิภาพสูงของเราเข้ามามีบทบาท: tesa®ACXplus - เทปโฟมอะคริลิกซึ่งมีความสามารถในการยึดเหนี่ยวเป็นพิเศษ
วิธีแก้ปัญหาเรื่องการยึดเหนี่ยวด้วย tesa® ACXplus สามารถให้ผลดีกว่าวิธีติดยึดแบบดั้งเดิมด้วยการปรับกระบวนการผลิต คุณภาพ และความสวยงามของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราให้ได้ผลเหมาะดีที่สุด

พลังยึดเหนี่ยว: เพื่อพันธะยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงทนยาวนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่แตกต่างกัน

tesa®ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่ต่างกัน
tesa®ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวพลังสูงที่คงนาน – แม้บนวัสดุที่มีคุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่ต่างกัน

tesa® ACXplus มีคุณลักษณะเด่นด้วย พลังยึดเหนี่ยวสูง ของตน ภาระน้ำหนักที่เกิดจากการใช้งาน เช่น แรงลม หิมะ และระวางน้ำหนักที่มีอยู่ตลอดเวลาของส่วนประกอบที่ยึดเหนี่ยวอยู่ tesa® ACXplus สามารถรับได้โดยไม่มีปัญหา
tesa® ACXplus มีพันธะยึดเหนี่ยวพลังแรงสูงบนวัสดุที่มี คุณลักษณะพื้นผิวหน้าที่แตกต่างกัน เพราะว่าระบบสารติดยึดอะคริลิกที่ใช้ สามารถอุ้มน้ำได้อย่างเหมาะยิ่ง และปรับตัวเชิงเคมีให้เข้ากับพื้นผิวหน้าที่ยึดเหนี่ยว ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถปรับความหนาของเทปให้ชดเชยพื้นผิวหน้าที่ขรุขระและไม่เรียบเสมอกันได้อีกด้วย ผลที่ได้ คือ การสัมผัสอย่างถาวรและการปิดผนึกชั้นวัสดุที่ทำการยึดเหนี่ยวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่พลังยึดเหนี่ยวสูงที่จะคงทนอยู่หลายทศวรรษ

การกระจายแรงเค้น - สามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืดของ tesa®ACXplus

tesa® ACXplus มีความสามารถดีเยี่ยมในการชดเชยแรงเค้นแบบสถิต พลวัต และจากอุณหภูมิ ชั่ววงจรชีวิตการใช้งานของส่วนประกอบ
tesa® ACXplus มีความสามารถดีเยี่ยมในการชดเชยแรงเค้นแบบสถิต พลวัต และจากอุณหภูมิ ชั่ววงจรชีวิตการใช้งานของส่วนประกอบ

อะลูมิเนียมบนเหล็กกล้า เหล็กกล้าบนกระจก กระจกตกแต่งบนไฟเบอร์คอมโพสิต – dissimilar materials showวัสดุที่ไม่เหมือนกันแสดง การยืดขยายตัวที่แตกต่างกัน เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ในระหว่างวงจรชีวิตของส่วนประกอบ แรงสถิตและพลวัต จะกระทำต่อพันธะยึดเหนี่ยวในการก่อสร้าง แรงเค้นที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องทำให้กระจายออกไป tesa® ACXplus สามารถกระจายแรงเค้นเหล่านี้ได้ ประสิทธิภาพสูงของเทปโฟมอะคริลิก tesa®ACXplus ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ คือ: ความหยุ่นหนือ ความหยุ่นหนืดบรรยายประสิทธิภาพของวัสดุซึ่งกำหนดโดยคุณลักษณะด้านความยืดหยุ่นและความหนืด
แรงที่ฟื้นคืนจากความยืดหยุ่นให้ กำลังภายใน ในขณะที่ส่วนความหนืดของพฤติกรรมของวัสดุนำไปสู่ การผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกล tesa® ACXplus ใช้ระบบติดยึดอะคริลิกแบบพิเศษที่ประสานผลทั้งสองประการนี้ได้ในวิธีที่เยี่ยมยอด
เนื่องจากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืดของ tesa® ACXplus แรงเค้นที่เกิดขึ้นจึงถูกกระจายออกไปได้อย่างเหมาะดียิ่ง และรับประกัน พันธะยึดเหนี่ยวที่มั่นคง ได้ สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรุนแรงได้แม้สำหรับชั้นวัสดุที่มีคุณลักษณะการยืดขยายตัวที่ต่างกันที่ถูกยึดเหนี่ยวกันไว้

ความทนทานต่ออุณหภูมิและสภาพดินฟ้าอากาศ - แม้ภายใต้ภาวะดินฟ้าอากาศที่ไม่พึงประสงค์

ความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับสูงสืบเนื่องมาจากห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa® ACXplus เคมีการบ่มพิเศษสร้างเครือข่ายการต้านทานต่ออุณหภูมิอย่างดีเลิศ
ความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันในระดับสูงสืบเนื่องมาจากห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa® ACXplus เคมีการบ่มพิเศษสร้างเครือข่ายการต้านทานต่ออุณหภูมิอย่างดีเลิศ

ฟินแลนด์ หรือ แอริโซนา ภายในหรือภายนอก – การยึดเหนี่ยวในการก่อสร้างพบได้ทุกหนแห่ง สภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน เช่น ฝน หิมะ แสง UV ที่ส่องสาดเข้ามา หรือความชื้นที่แทรกซึม รวมทั้งระดับอุณหภูมิต่ำหรือสูง – การยึดเหนี่ยวในการก่อสร้างต้องทนทานต่ออิทธิพลภายนอกมากมาย
ถ้าวัสดุได้รับการยึดเหนี่ยวด้วยระบบติดยึดเชิงกลแบบดั้งเดิม เช่น สลักควง หรือหมุดตอก อาจเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมใหม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
เทปโฟมอะคริลิก tesa® ACXplus เสนอความทนทานสูงต่ออุณหภูมิและสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน เหตุผลหลักอยู่ที่ ความต้านทานการออกซิเดชันของห่วงโซ่คาร์บอนที่อิ่มตัวเต็มที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของอะคริเลตที่ใช้ใน tesa®ACXplus. นอกจากนั้นแล้ว เคมีการบ่มพิเศษยังสร้าง โครงสร้างความต้านทานอุณหภูมิ ที่โดดเด่น
จึงได้ผลออกมาในรูป พันธะยึดเหนี่ยวที่ยอดเยี่ยม ที่แสดงให้เห็นถึงความทนทานดีเลิศต่ออิทธิพลจากอุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ รังสี UV และสารเคมี

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa®ACXplus ที่มีพลังเพิ่มพิเศษ

คำบรรยายลักษณะ
แผ่นปิด
มีให้ใช้ได้
สี
ทนทานต่ออุณหภูมิ ระยะสั้น / ระยะยาว
tesa® ACXplus 704x
เทา / ขาว

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีคุณสมบัติการติดยึดโดดเด่นบนพื้นผิวหน้ามากมาย มีให้ใช้ได้ในสีเทาและสีขาว

PV26: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว

PV28: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน

เทา หรือ ขาว

200°C/120°C

tesa ®ACXplus 705x
ความโปร่งใสสูง

โปร่งใสสุดยอด
ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus สร้างการยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็นบนชั้นวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย เช่น กระจก โพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม และอื่น ๆ อีกมาก

PV32: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว

PV28: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน

โปร่งแสง

200°C/100°C

tesa® ACXplus 706x
แรงติดยึดสูง 

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีแรงติดดีเลิศทันที แม้บนชั้นวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ เช่น วัสดุพลาสติกหลายชนิด และวัสดุเคลือบสีฝุ่น

PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว

PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน

ดำสนิท

170°C/70°C

tesa® ACXplus 707x
ความทนทานสูง

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus ที่มีความทนทานคงทนนานที่สุดต่ออุณหภูมิรุนแรง รวมทั้งทนทานต่อการกระทบเยือกแข็งทันทีได้อย่างดีเลิศด้วย (จนถึงระดับ –40°C) ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็น

PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว

PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน

ดำสนิท

220°C/120°C

tesa® ACXplus 709x
LSE Performer (ปฎิบัติการ พลังงานพื้นผิวต่ำ)

ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa® ACXplus สำหรับการยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงกับชั้นวัสดุที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำ (โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารกระตุ้นการติดยึด) และสำหรับเทปกระบวนการในโถงโรงงานผลิตที่ไม่ทำความร้อน ในระดับอุณหภูมิที่ลดลงจนถึง 0°C.

PV22: แผ่นปิดกระดาษ สีขาว

PV24: แผ่นปิดฟิล์ม สีน้ำเงิน

ดำสนิท

100°C/80°C

ประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวระดับสูงของเทปโฟมอะคริลิก tesa® ACXplus สืบเนื่องมาจากความหยุ่นหนืดของเทป ซึ่งก่อให้เกิดคุณลักษณะยืดหยุ่นและหนืดที่ให้กำลังภายในรวมทั้งผ่อนคลายแรงเค้นเชิงกลด้วย

เทปสองหน้า

ข้อได้เปรียบของเทปกาวสองหน้า

มีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนการนิยมใช้เทปกาวสองหน้า: อิสระในการออกแบบ คุณภาพในการติดยึด และกระบวนการประกอบ นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้น

Learn more

ประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

tesa® ACXplus สำหรับการใช้งานยึดเหนี่ยวกำลังสูง

การใช้เทปสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์: ติดตั้งชิ้นส่วนติดเติมเข้ากับตัวถังรถยนต์ได้อย่างมั่นคง

อุตสาหกรรมยานยนต์: ติดตั้งชิ้นส่วนภายนอกเข้ากับตัวถังรถยนต์ได้อย่างมั่นคง tesa® ACXplus – เทปกาวอะคริลิคสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งภายนอก ติดแน่น ทนทานตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์

กระจกประดับตกแต่งได้รับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้ตะปูควงหรือเวลาบ่มให้แห้ง หากใช้เทปสองหน้า
อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องใช้: การติดตั้งกระจกประดับตกแต่ง

วิธีอันชาญฉลาดและแยบยลในการติดตั้งแผงกระจกเพื่อการตกแต่ง โดยไม่ใช้ตะปูควงหรือไม่ต้องรอเวลาเซ็ตตัวให้แห้ง และปราศจากความเสี่ยงต่อการหยดเปื้อนของกาวน้ำ นั่นก็คือ เทปกาวอะคริลิคแบบสองหน้า

วิธีแก้ปัญหาด้วยเทป tesa สำหรับประตู
อุตสาหกรรมประตู: ยึดเหนี่ยวแผงประตู กระจก หน้าต่าง และส่วนประกอบการประดับตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์เทปกาวอะคริลิคของเราผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างการยึดเกาะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ: ยึดเกาะคงทน ความยืดหยุ่นในการออกแบบ และกระบวนการที่รวดเร็วขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง