วิธีแก้ปัญหาจำนวนมากด้วยเทป สามารถนำมาใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ได้

เทปสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารเชิงพาณิชย์

ไม่ว่าเครื่องพิมพ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ที่บ้านหรือในสำนักงาน ระบบเทปของเราสนองต่อเงื่อนไขข้อเรียกร้องอันยุ่งยาก ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้การผลิตเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่เป็นเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ เครื่องจะต้องถูกใช้งานอย่างหนัก จึงเป็นสิ่งดีที่สุดที่คุณจะเชื่อใจเราชิ้นส่วนขนาดเล็กได้รับการติดตั้งบนชั้นวัสดุเพื่อปิดรู
การปิดรู

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: ชิ้นส่วนขนาดเล็กจำนวนมากทำจากพลาสติกหรือยาง ต้องติดตั้งบนวัสดุเพื่อปิดรู เทปของเรายังเหมาะสำหรับการติดเท้ายางเข้ากับด้านล่างของเครื่องพิมพ์ด้วย

โฟมได้รับการซ้อนชั้นกันด้วยเทปสองหน้า ให้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนเพื่อดูดซับแรงกระแทก
การเชื่อมชั้นโฟม/การหน่วง/การกันกระแทก

เทปพลาสติก และเทปผ้าใยสังเคราะห์: โฟมใช้เป็นตัวหน่วงหรือฉนวนสำหรับการดูดซับแรงกระแทกได้ดี เทปสองหน้าสามารถใช้เพื่อทำการซ้อนชั้นโฟมได้โดยวิธีปั๊มตัด

พื้นผิวหน้าได้รับการป้องกันด้วยเทป
การป้องกันพื้นผิวหน้า

เทปปิดคลุมพื้นที่และป้องกันพื้นผิวหน้า ป้องกันกระจก พลาสติก และชิ้นโลหะเคลือบสี เพื่อกันรอยขีดข่วน ฝุ่นละออง และความชำรุดเสียหายอื่นๆ ในระหว่างการประกอบ การขนส่ง และกระบวนการติดตั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง สามารถใช้เทปในเรื่องนี้ได้
การยึดชิ้นส่วนให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง

เทปคาดรัด: เทปนี้จะรับน้ำหนักไว้บางส่วน ดังนั้นแรงกระแทกอย่างหนักจะไม่มีผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ จึงหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายได้

ดาวน์โหลด