การติดตั้งแบตเตอรี่ – ขั้น 1
วิธีแก้ปัญหาที่ไว้วางใจได้สำหรับการยึดติดและแกะออกได้โดยไม่มีเศษติดค้าง

วิธีแก้ปัญหาที่ไว้วางใจได้สำหรับการยึดติดและแกะออกได้โดยไม่มีเศษติดค้าง

ด้วยวิธีแก้ปัญหา Bond & Detach® ของเรา เราปฏิวัติความสามารถในการนำกลับมาทำงานได้ใหม่ โดยการพัฒนาเทปที่ยึดติดส่วนประกอบไว้อย่างถาวร แต่ยังคงมีทางเลือกในการลอกเทปออกได้สำหรับงานซ่อมแซมหรือรีไซเคิลโดยไม่ทิ้งร่องรอยเศษติดค้างไว้เราได้ปฏิวัติการทำงานแบบแก้ไขใหม่ได้

เนื่องจากการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราการทำงานแบบแก้ไขใหม่บางส่วนรวมอยู่ด้วย เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกด้านซึ่งสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดายด้วยการดึงให้ยืดออกแต่ไม่ทิ้งเศษติดค้างไว้แต่อย่างไร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเงิน ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในระหว่างกระบวนการประกอบ ในขณะที่สามารถลอกเทปออกได้ง่ายดาย ประเภทผลิตภัณฑ์ชุดนี้ยังออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับการติดตั้งให้ติดไว้เป็นเวลานานด้วย ดังนั้นจึงให้การยึดติดที่โดดเด่น

การประสานประสิทธิภาพการยึดเหนี่ยวที่โดดเด่นเข้ากับการลอกออกได้ง่ายดาย เหมาะอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานจำนวนมากมายในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค คุณอยากใช้เทปนี้ที่ไหน

Read more
การติดตั้งแบตเตอรี่ – ขั้น 1
การติดตั้งแบตเตอรี่ – ขั้น 2
การยึดติด และ การแกะออกโดยปราศจากเศษติดค้าง
แบตเตอรี่ที่ถูกแกะออก

การติดตั้งแบตเตอรี่ – ขั้น 1

การติดตั้งแบตเตอรี่ – ขั้น 2

การยึดติด และ การแกะออกโดยปราศจากเศษติดค้าง

แบตเตอรี่ที่ถูกแกะออก

ตัวอย่างการใช้งาน

  • การยึดติดแบตเตอรี่
  • การยึดติดเลนส์
  • การยึดติดส่วนประกอบ
  • การใช้งานในกระบวนการผลิต
  • การยึดติดแบบชั่วคราว
Read more

ผลิตภัณฑ์

tesa® 70315
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 70350
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
500 µm
tesa® 70410
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
100 µm
tesa® 70413
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
130 µm
tesa® 70415
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
150 µm
tesa® 70420
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
200 µm
tesa® 70425
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
250 µm
tesa® 70430
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
300 µm
tesa® 70435
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
350 µm
tesa® 70440
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
400 µm
tesa® 70465
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
650 µm
tesa® 70610
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
100 µm
tesa® 70615
Specifications
ไม่มี
ชนิดพิเศษ
150 µm
Downloads