tesa Softprint® การติดตั้งเพลทด้วยเทปโฟม
เทปพิมพ์ติดเพลทแบบโฟม

เทปพิมพ์ติดเพลทแบบโฟม

tesa Softprint® เทปพิมพ์ติดเพลทที่ทำจากโฟมคุณภาพสูง สำหรับการพิมพ์ flexo ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องtesa Softprint® Matrix

tesa Softprint® Matrix
tesa Softprint® Matrix

ข้อเรียกร้องในเรื่องคุณภาพการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประสานกับประสิทธิภาพของกระบวนการระดับสูง จึงเกิดความต้องการเทปติดตั้งเพลทที่ปรับแต่งให้เข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® ของเราจัดสายผลิตภัณฑ์ที่เด่นชัดสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ flexo เพื่อตอบสนองเงื่อนไขข้อเรียกร้องทุกประการ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความต้องการของกระบวนการของคุณ ผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งเพลท tesa Softprint® ของเราจะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเสถียรขึ้น

ประเภทผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® 500µm (20mil) วีดีโอ

tesa_softprint_family_mobile compressed
00:00

ประวัติความเป็นมา เทปติดตั้งเพลทโฟมนั้นมีการแบ่งออกเป็นหมวดความหนาสองหมวด: 380μm/15 mil สำหรับการพิมพ์ฉลาก (ม้วนกระดาษพิมพ์หน้าแคบ) และ 500μm/20 mil สำหรับการพิมพ์ชุดยืดหยุ่น (ม้วนกระดาษพิมพ์หน้ากว้าง) ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เองตามความเหมาะสมของงาน

ผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® ของเราเสนอความหนาให้ทั้งสองหมวด ที่มีคุณภาพระดับสูงเท่ากันตามเงื่อนไขข้อกำหนดเรื่องผลการพิมพ์และคุณสมบัติในการติดยึด

Read more

tesa Softprint® 380µm (15mil) เทปโฟม

Show filters
tesa Softprint® 52015 Steel Master
Specifications
ปานกลาง-แข็ง
สีฟ้า
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52017 Steel Master
Specifications
อ่อนนุ่ม
สีแดง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52018 Steel Master
Specifications
อ่อนนุ่มพิเศษ
สีเหลือง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52115 Steel Master TP
Specifications
ปานกลาง-แข็ง
สีฟ้า
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52117 Steel Master TP
Specifications
อ่อนนุ่ม
สีแดง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52118 Steel Master TP
Specifications
อ่อนนุ่มพิเศษ
สีเหลือง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52815 Secure
Specifications
ปานกลาง-แข็ง
สีฟ้า
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52817 Secure
Specifications
อ่อนนุ่ม
สีแดง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
tesa Softprint® 52818 Secure
Specifications
อ่อนนุ่มพิเศษ
สีเหลือง
โฟม PE เคลือบด้วยฟิล์ม
Tackified Acrylic
ดาวน์โหลด

เทคโนโลยี & แนวโน้ม

คุณประโยชน์ของการติดยึดด้วย tesa Softprint® FE-X
FLEX Design: สำหรับปลอกที่ทำให้บาง และที่ขูดออก

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นกำลังดำเนินการที่จะเพิ่มผลผลิตตรงระดับพื้นที่หน้างานในร้าน เราสนับสนุนวัตถุประสงค์นี้โดยการแนะนำสายผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® FE-X ของเรา ที่ประสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ FLEX Product Design ของเราเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะดีที่สุด

ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม
ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม

ด้วยระบบเทปใหม่ของเราที่ตั้งบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขา tesa Softprint® เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่ขัดแย้งกันอันเกิดขึ้นกับเทปติดตั้งเพลท ในขณะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างหนักของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ได้ผลการพิมพ์ดีที่สุด
ได้ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่ดีที่สุดโดยการติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นสามารถถาม Joe Prunier ผู้จัดการฝ่ายตลาด – การพิมพ์ & การแปรสภาพม้วนกระดาษ สำหรับ tesa tape, inc. – คำถามบางข้อในนามของผู้พิมพ์ได้

เราคิดว่าคุณอาจสนใจหน้าต่อ ๆ ไปนี้ด้วย