การป้องกันอย่างถาวร

พื้นผิวหน้าที่เสียหายง่าย หรือจุดที่มีการใช้งานอย่างรุนแรงมากกว่าที่อื่น สามารถป้องกันได้ดีที่สุดด้วยวิธีแก้ปัญหาสำหรับการป้องกันอย่างถาวรที่คงทนยาวนานของเราShow filters

tesa® 7190

Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
185 µm
250 %

tesa® 51206

Specifications
PE
pure acrylic
114 µm
300 %

tesa® 51207

Specifications
PE
pure acrylic
114 µm
340 %

tesa® 54994 PV0

Specifications
ฟิล์ม PU
อะครีลิค
260 µm
460 %

tesa® 54995 PV0

Specifications
ฟิล์ม PU
อะครีลิค
285 µm
270 %