การป้องกันอย่างถาวร

พื้นผิวหน้าที่เสียหายง่าย หรือจุดที่มีการใช้งานอย่างรุนแรงมากกว่าที่อื่น สามารถป้องกันได้ดีที่สุดด้วยวิธีแก้ปัญหาสำหรับการป้องกันอย่างถาวรที่คงทนยาวนานของเราShow filters
tesa® 7190
Specifications
ฟิล์ม PVC
อะครีลิค
185 µm
250 %
tesa® 51206
Specifications
PE
pure acrylic
114 µm
300 %
tesa® 51207
Specifications
PE
pure acrylic
114 µm
340 %
tesa® 54994 PV0
Specifications
ฟิล์ม PU
อะครีลิค
260 µm
460 %
tesa® 54995 PV0
Specifications
ฟิล์ม PU
อะครีลิค
280 µm
270 %