การใช้ภายนอกอาคาร

ป้องกันยานพาหนะและส่วนประกอบที่เก็บรักษาหรือขนส่งภายนอกตัวอาคารShow filters
tesa® 4288
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
114 µm
35 %
tesa® 4414
Specifications
ฟิล์ม PE
อะครีลิค
150 µm
400 %
tesa® 4621
Specifications
PE extruded cloth
อะครีลิค
126 µm
22 %
tesa Bodyguard® 50530 PV3
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
79 µm
800 %
tesa Bodyguard® 50535 PV0
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
59 µm
650 %
tesa Bodyguard® 50535 PV7
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
61 µm
700 %
tesa® Bumperfilm 50560 PV1
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
PIB
52 µm
450 %
tesa® 64250
Specifications
MOPP
อะครีลิค
79 µm
30 %
tesa Bodyguard® 50530 PV7
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
79 µm
800 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
ยางธรรมชาติ
150 µm
35 %
tesa® Edge Securing 50533 Edge Securing
Specifications
ฟิล์ม polyolefinic
EVA
96 µm
660 %