เทปปิดกล่องชนิดฟิล์ม

สำหรับยึดติดการใช้งานที่ต้องการกำลังสูงกว่าเทปผนึกกล่องกระดาษ และสามารถยืดและปรับตัวเข้ากับพื้นผิวได้มากกว่าเทปเส้นใยShow filters
tesa® 4008
Specifications
BOPP
อะครีลิคสูตรน้ำ
45 µm
tesa® 4011
Specifications
BOPP
อะครีลิคสูตรน้ำ
52 µm
tesa® 4012
Specifications
BOPP
อะครีลิคสูตรน้ำ
65 µm
tesa® 4024
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
52 µm
tesa® 4089
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางธรรมชาติ
46 µm
tesa® 4100
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
tesa® 4104 transparent
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
tesa® 4120 hand
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
49 µm
tesa® 4120 machine
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
49 µm
tesa® 4122
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
88 µm
tesa® 4124
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
tesa® 4190
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
45 µm
tesa® 4204 PV0
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
59 µm
tesa® 4204 PV5
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
52 µm
tesa® 4204 PV6
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
58 µm
tesa® 4206
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
58 µm
tesa® 4247 PV2
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
54 µm
tesa® 4256 NR
Specifications
BOPP
ยางธรรมชาติ
47 µm
tesa® 4259 NR
Specifications
BOPP
ยางธรรมชาติ
55 µm
tesa® 4260 A
Specifications
BOPP
อะครีลิค
45 µm
tesa® 4262 A
Specifications
BOPP
อะครีลิค
52 µm
tesa® 4263 PV7
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางธรรมชาติ
43 µm
tesa® 4266 A
Specifications
BOPP
อะครีลิค
65 µm
tesa® 4267
Specifications
BOPP
อะครีลิค
95 µm
tesa® 4280 PV0
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
42 µm
tesa® 4282 PV1
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
45 µm
tesa® 4713 Paper Standard
Specifications
กระดาษ
ยางธรรมชาติ
125 µm
tesa® 60400
Specifications
Polylactide (PLA)
ยางธรรมชาติ
55 µm
tesa 60404 colored
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
tesa® 61008
Specifications
ฟิล์ม PE
ยางธรรมชาติ
120 µm
tesa® 62204 colored
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
63 µm
tesa® 64014
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
45 µm