เทปปิดกล่องชนิดฟิล์ม

สำหรับยึดติดการใช้งานที่ต้องการกำลังสูงกว่าเทปผนึกกล่องกระดาษ และสามารถยืดและปรับตัวเข้ากับพื้นผิวได้มากกว่าเทปเส้นใยShow filters
tesa® 4089
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4100
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4104 transparent
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4120 hand
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4120 machine
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4122
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4124
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4204 PV0
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4204 PV5
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4204 PV6
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4206
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4247 PV2
Specifications
ฟิล์ม PVC
tesa® 4263 PV7
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4280 PV0
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 4282 PV1
Specifications
ฟิล์ม PP
tesa® 61008
Specifications
ฟิล์ม PE
tesa® 64014
Specifications
ฟิล์ม PP