เทปปิดกล่องชนิดฟิล์ม

สำหรับยึดติดการใช้งานที่ต้องการกำลังสูงกว่าเทปผนึกกล่องกระดาษ และสามารถยืดและปรับตัวเข้ากับพื้นผิวได้มากกว่าเทปเส้นใยShow filters
tesa® 4089
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางธรรมชาติ
46 µm
145 %
tesa® 4100
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
75 %
tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
60 %
tesa® 4104 transparent
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4120 hand
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
49 µm
75 %
tesa® 4120 machine
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
49 µm
75 %
tesa® 4122
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
88 µm
100 %
tesa® 4124
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4204 PV0
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
59 µm
75 %
tesa® 4204 PV5
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
52 µm
150 %
tesa® 4204 PV6
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
58 µm
150 %
tesa® 4206
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
58 µm
150 %
tesa® 4247 PV2
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
54 µm
75 %
tesa® 4263 PV7
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางธรรมชาติ
43 µm
145 %
tesa® 4280 PV0
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
42 µm
145 %
tesa® 4282 PV1
Specifications
ฟิล์ม PP
ยางสังเคราะห์
45 µm
145 %
tesa® 61008
Specifications
ฟิล์ม PE
ยางธรรมชาติ
120 µm
500 %
tesa® 64014
Specifications
ฟิล์ม PP
อะครีลิค
45 µm
140 %