เทปเส้นใยสับปะรด / เทปเส้นใยแก้ว

ให้แรงเสริมแก่กำลังการจับยึด สำหรับการใช้งานมัดรวม วางลงบนแพลเล็ต และติดรวมกันเป็นหน่วยเดียวShow filters
tesa® 4590
Specifications
เส้นใยแก้ว/ ฟิล์ม PET
ยางสังเคราะห์
105 µm
tesa® 4591
Specifications
เส้นใยแก้ว/ ฟิล์ม PET
ยางสังเคราะห์
140 µm
tesa® 4595
Specifications
เส้นใย PET / ฟิล์ม PET
ยางสังเคราะห์
250 µm
15 %
tesa® 53393
Specifications
เส้นใยแก้ว/ ฟิล์ม PET
ยางสังเคราะห์
170 µm
tesa® 53398
Specifications
เส้นใยแก้ว/ ฟิล์ม PET
ยางสังเคราะห์
195 µm