เทปกระดาษ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการปิดคลุมพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปที่ทำได้รวดเร็ว สะดวกง่าย มีประสิทธิภาพ และที่เหนืออื่นใด คือ ในราคาที่เข้าถึงได้Show filters
tesa® 4302
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
170 µm
10 %
tesa® 4304
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
145 µm
13 %
tesa® 4308
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
170 µm
13 %
tesa® 4309 PV1
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
170 µm
12 %
tesa® 4317
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
140 µm
10 %
tesa® 4318 PV2
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
170 µm
12 %
tesa® 4319
Specifications
highly-creped paper
ยางธรรมชาติ
375 µm
58 %
tesa® 4322
Specifications
highly-creped paper
ยางธรรมชาติ
380 µm
58 %
tesa® 4328
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
175 µm
12 %
tesa® 4329 PV1
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
125 µm
10 %
tesa® 4330
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
175 µm
12 %
tesa® Professional Precision Mask® 4334 Precision Mask®
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
อะครีลิค
90 µm
4 %
tesa® 4338 PV0
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
145 µm
13 %
tesa® 4341
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
190 µm
13 %
tesa® 4342 Precision Mask
Specifications
Washi paper
อะครีลิค
85 µm
10 %
NOPI® 4349
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
110 µm
10 %
tesa® 4406
Specifications
ยางธรรมชาติ
95 µm
7 %
tesa® 4423
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
ยางธรรมชาติ
145 µm
5 %
tesa® 4432
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
ยางธรรมชาติ
330 µm
6 %
tesa® 4434
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
ยางธรรมชาติ
670 µm
6 %
tesa® 4443
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
อะครีลิค
330 µm
6 %
tesa® 50120
Specifications
ยางสังเคราะห์
12 %
tesa® 4316 PV3
Specifications
กระดาษย่นเล็กน้อย
ยางธรรมชาติ
140 µm
10 %
tesa® 4333 PV1 Precision Mask® Sensitive
Specifications
กระดาษแบนเรียบ
อะครีลิค
80 µm
5 %