รถยนต์ พบกับ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ สำหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ผสานประสบการณ์อันยาวนานในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ กับความชำนาญในวงกว้างด้านอิเล็กทรอนิกส์การผสารเทคโนโลยียานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์

เทซ่า ใช้ประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านเทปกาว ผสานกับเข้ากับความชำนาญในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

มั่นใจได้ในคุณภาพและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองกระแสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลในรถยนต์ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เทปกาวสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของเทซ่า ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในฟังก์ชั่นต่างๆ อาทิ เทปกาวที่เป็น Low VOC (หรือการควบคุมสารระเหยที่มีผลต่อสุขภาพให้อยู่ในปริมาณต่ำ), เทปกาวสำหรับงานควบคุมแสง, เทปกาวฉนวน หรือเทปกาวที่ใช้สำหรับนำไฟฟ้า

เพิ่มเติม

ฝ่ายขายและศูนย์วิจัยพัฒนาของเราทั่วโลก พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การันตีได้จากผลงานการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและความสำเร็จอีกมากมาย

ทั้งนี้ เราสามารถเสนอเทปรูปแบบพิเศษได้ในขนาดที่พอดีสำหรับการใช้งานฉพาะ และยังสามารถใช้ร่วมงานกันกับ อุปกรณ์จ่ายเทป ของเรา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

เพิ่มเติม

ส่วนต่าง ๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

  • สิ่งอำนวยความสะดวกและสาระบันเทิง (เช่น จอแสดงผล)
  • ส่วนประกอบ (เช่น กล้อง เซนเซอร์ เสาอากาศ) สำหรับระบบ advanced driver assistance systems (ADAS)
  • ระบบส่องสว่างภายในและภายนอก
  • แบตเตอรี่ สำหรับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (e-mobility)
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด

การผสารเทคโนโลยียานยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์

เทซ่า ใช้ประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านเทปกาว ผสานกับเข้ากับความชำนาญในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์

มั่นใจได้ในคุณภาพและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองกระแสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลในรถยนต์ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เทปกาวสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของเทซ่า ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในฟังก์ชั่นต่างๆ อาทิ เทปกาวที่เป็น Low VOC (หรือการควบคุมสารระเหยที่มีผลต่อสุขภาพให้อยู่ในปริมาณต่ำ), เทปกาวสำหรับงานควบคุมแสง, เทปกาวฉนวน หรือเทปกาวที่ใช้สำหรับนำไฟฟ้า

เพิ่มเติม

ฝ่ายขายและศูนย์วิจัยพัฒนาของเราทั่วโลก พร้อมสนับสนุนเพื่อพัฒนาโซลูชั่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การันตีได้จากผลงานการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและความสำเร็จอีกมากมาย

ทั้งนี้ เราสามารถเสนอเทปรูปแบบพิเศษได้ในขนาดที่พอดีสำหรับการใช้งานฉพาะ และยังสามารถใช้ร่วมงานกันกับ อุปกรณ์จ่ายเทป ของเรา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

เพิ่มเติม

ส่วนต่าง ๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

  • สิ่งอำนวยความสะดวกและสาระบันเทิง (เช่น จอแสดงผล)
  • ส่วนประกอบ (เช่น กล้อง เซนเซอร์ เสาอากาศ) สำหรับระบบ advanced driver assistance systems (ADAS)
  • ระบบส่องสว่างภายในและภายนอก
  • แบตเตอรี่ สำหรับการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (e-mobility)
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด