ตัวบุรอง PET ถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยเทปสองหน้า

การติดตั้งตัวป้อนกระดาษ

เทปผ้าใยสังเคราะห์สองหน้าช่วยยึดติดตัวบุรอง PET เข้ากับตัวป้อนกระดาษในการพากระดาษภายในเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์สั้น เทปสองหน้าสามารถใช้เพื่อยึดเหนี่ยวตัวบุรอง PET เข้ากับเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทปผ้าใยสังเคราะห์ซึ่งมีคุณลักษณะในการติดยึดได้ดีกับ PET เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพากระดาษ

เทปที่ใช้ควรมีแผ่นรองรับที่ปรับให้เข้าได้กับการติดบนพื้นผิวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอได้และสามารถปั๊มตัดได้ง่าย

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด