ผู้หญิงกำลังช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต

การผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเหลว

เรามีโซลูชันสำหรับทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบในการผลิต ตั้งแต่การพิมพ์ไปจนถึงการต่อแผ่น การตัด และการแปรรูป
เทคโนโลยีและเทรนด์