tesa เสนอประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนสำหรับการใช้ในการติดตั้งและยึดเหนี่ยวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เราให้บริการโซลูชันเทปกาวหลากหลายชนิด เช่น เทปกาวสำหรับการใช้งานเพื่อการจับยึด การมัดรวม การปกป้องพื้นผิว และการขนส่งที่มั่นคงปลอดภัย – สำหรับผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์