tesa เสนอประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนสำหรับการใช้ในการติดตั้งและยึดเหนี่ยวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
เทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เราเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยเทปจำนวนมาก – รวมทั้ง การติดตั้ง การมัดรวม การป้องกันผิวหน้า และการยึดติดให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง – สำหรับผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์