tesa เสนอประเภทผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนสำหรับการใช้ในการติดตั้งและยึดเหนี่ยวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

เรามีโซลูชั่นเทปกาวอุตสาหกรรมเพื่องานพิมพ์จำนวนมาก – ครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้ง การมัดรวม การป้องกันผิวหน้า และการยึดติดให้มั่นคงสำหรับการขนส่ง – เพื่อผู้ผลิตเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะเทปกาวสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์