โปรไฟล์รูป I สำหรับ ผนังแบ่งแยกส่วนที่เป็นกระจก

เทปกาวสองหน้าแรงยึดสูงสำหรับผนังกั้นแยกส่วนในสำนักงาน เพื่อการยึดเหนี่ยวประสิทธิภาพสูง

สะอาด รวดเร็ว และสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นเทปกาวแรงยึดสูง เพื่อติดผนังกั้นแบงส่วนในสำนักงานการออกแบบการก่อสร้างสมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ใช้วัสดุโปร่งใสหลายหลากประเภท ให้การตกแต่งขั้นสุดท้ายสะอาดเรียบร้อย เรื่องนี้เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตผนังแบ่งแยกส่วนที่เป็นกระจก ซึ่งผู้ผลิตได้รับมอบหมายให้ผลิตหน่วยผนังอย่างงดงามน่าพอใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ใช้งานได้ดีด้วย เราตระหนักถึงความต้องการนี้เป็นอย่างดี เราจึงไดัพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในชุดครอบครัว: tesa ® ACXplus. เทปกาวสองหน้าแรงยึดสูงหมวดใหม่ประกอบด้วยระบบอะคริลิกประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ผลดีกว่าวิธีติดยึดแบบดั้งเดิมทั่วไป เช่น ซิลิโคน หรือ กาวน้ำ

สำหรับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมผนังแบ่งแยกส่วนทุกกรณี เราเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้คุณ: ถ้าต้องการความโปร่งใส เราขอแนะนำครอบครัว tesa ® ACXplus แบบโปร่งใสสุดของเรา ซึ่งสร้างการยึดเหนี่ยวที่มองไม่เห็นบนชั้นวัสดุที่แตกต่างกันมากมาย เช่น แก้ว กระจก โพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม และวัสดุอื่น ๆ อีกมาก เทปกาวสองหน้าแรงยึดสูงนี้ได้คิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบสิ่งที่มีลักษณะบาง ที่ซึ่งการใช้กระจกกับกระจกเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ เรายังเสนอเทปกาวแรงยึดสูงสีดำสำหรับการยึดเหนี่ยวที่ราบเรียบแนบเนียน เราขอเชิญคุณมาทำความรู้จักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์และความหลายหลากในด้านวิธีแก้ปัญหาของเรา

เพิ่มเติม

เทปติดกระจก กับ กระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจกด้วยเทปติดกระจกมักใช้ในผนังแบ่งแยกส่วนในสำนักงาน เพื่อไม่ให้เห็นร่องรอยการติด และป้องกันแผ่นแผงเลื่อนออกจากกัน

เงื่อนไขข้อเรียกร้องในการใช้:

 • การยึดเหนี่ยวกับกระจกได้ทันที
 • สามารถทนทานต่อรังสี UV อุณหภูมิ ความชื้น และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
 • รอยเชื่อมต่อที่มองไม่เห็น
 • ชดเชยพื้นผิวหน้าที่ไม่ราบเรียบ (กระจก)
 • ปิดผนึกได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดเสียงดังรบกวน และลดการถ่ายกลิ่น
เพิ่มเติม

เทปติดกระจกในกรอบ

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกรอบอะลูมิเนียม
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกรอบอะลูมิเนียม

แผ่นกระจกที่ยึดติดไว้กับกรอบอะลูมิเนียมด้วยเทปกาวแรงยึดสูง เพื่องานก่อสร้างที่รวดเร็วและง่ายดาย รวมทั้งเป็นภาพปรากฏที่เหมาะยิ่งสำหรับผนังแบ่งแยกส่วน

เงื่อนไขข้อเรียกร้องในการใช้:

 • ยึดเหนี่ยวได้ทันทีบนกระจก ไม้ประกบ และอะลูมิเนียม
 • สามารถทนทานต่อรังสี UV อุณหภูมิ ความชื้น และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
 • การยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเพื่อรักษาแผ่นกระจกให้อยู่กับที่
เพิ่มเติม
หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

ift report PVB การทดสอบความเข้ากันได้

 • tesa ® ACXplus 7078 – รายงานการทดสอบ หมายเลข 13-000979-PR01
 • tesa ® ACXplus 7058 – รายงานการทดสอบ หมายเลข 13-000979-PR02

  

tecnalia การทดสอบฉนวนกันเสียง

 • tesa ® ACXplus 7078 – รายงานการทดสอบ หมายเลข 82013-LACUS-IN-40 T2
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก
การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

การยึดเหนี่ยวกระจกกับกระจก

Show filters
tesa® 7042 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
770 %
tesa® 7043 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
640 µm
770 %
tesa® ACXplus 7044 Gray / White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
710 %
tesa® 7045 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1200 µm
710 %
tesa® 7046 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
710 %
tesa® 7048 Gray/White
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
730 %
tesa® ACXplus 7054 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7055 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7056 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7058 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7072 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70725 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740 High Resistance
Specifications
โฟมอะครีลิค
pure acrylic
3900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 75530 High Transparency
Specifications
solid acrylic
pure acrylic
3000 µm
1000 %