เทปฟิล์ม

ในกรณีที่ต้องการปิดคลุมพื้นที่อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ เทปฟิล์มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจกท์Show filters
tesa® 4104 transparent
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
65 µm
60 %
tesa® 4215
Specifications
ฟิล์ม PE
ยางธรรมชาติ
130 µm
350 %
tesa® 4331
Specifications
PET / non-woven
ซิลิโคน
110 µm
100 %
tesa® 7140 PV3
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
181 µm
130 %
tesa® 50600 Standard
Specifications
PETP
ซิลิโคน
80 µm
110 %
tesa® 50650 Conformable
Specifications
PETP
ซิลิโคน
55 µm
120 %
tesa® 51108
Specifications
ฟิล์ม PET
ยางธรรมชาติ
54 µm
120 %
tesa® 51408
Specifications
polyimide
ซิลิโคน
65 µm
70 %
tesa® 4104 coloured
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
67 µm
60 %
tesa® 4174
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
110 µm
200 %
tesa® 4244 PV0
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
110 µm
237 %
tesa® 4244 PV2
Specifications
ฟิล์ม PVC
ยางธรรมชาติ
137 µm
252 %