Reference building, Raiffeisenbank Lugano (Tessin), Switzerland, Photo: Daniel Sumesgutner

สะท้อนสู่อนาคต – เทปกาวสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างของเรา

เทปกาวของเราเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบ กระบวนการที่รวดเร็วกว่า และการยึดติดที่ทนทาน

กลุ่มตลาด