tesa-marine-industry-tape-for-floor-mounting-on-boat

การติดประกอบพื้น

เทปสองหน้าของเรามีหลากหลายแบบให้เลือกสำหรับใช้ในการติดประกอบพื้นเรือที่มีความยุ่งยาก ทั้งแบบชั่วคราวและถาวรโดยเฉพาะการติดตั้งวัสดุปูพื้นบนเรือ ที่ต้องการกาวที่แน่นหนา เพื่อการยึดติดที่แข็งแรงมั่นคง เทปติดประกอบพื้นของเรานั้นทนต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมและเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะในการติดตั้งพื้นเรือของคุณ

เทปสำหรับการติดประกอบพื้นบนเรือ