เทปติดตั้งเพลท สำหรับการพิมพ์แบบ Flexographic

เทปติดตั้งเพลท สำหรับการพิมพ์แบบ Flexographic

เราเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมถึง เทปติดตั้งเพลทที่มีแผ่นรองรับเป็นโฟม ฟิล์ม หรือผ้า เพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการพิมพ์แบบ flexo ทั้งหมดเทคโนโลยี & แนวโน้ม

FLEX Design: สำหรับปลอกที่ทำให้บาง และที่ขูดออก

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นกำลังดำเนินการที่จะเพิ่มผลผลิตตรงระดับพื้นที่หน้างานในร้าน เราสนับสนุนวัตถุประสงค์นี้โดยการแนะนำสายผลิตภัณฑ์ tesa Softprint® FE-X ของเรา ที่ประสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ FLEX Product Design ของเราเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะดีที่สุด

ระบบเทปใหม่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร - การรวมตัวของสิ่งตรงข้าม

ด้วยระบบเทปใหม่ของเราที่ตั้งบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสาขา tesa Softprint® เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อเงื่อนไขความต้องการที่ขัดแย้งกันอันเกิดขึ้นกับเทปติดตั้งเพลท ในขณะที่ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic ให้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอย่างหนักของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ได้ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่ดีที่สุดโดยการติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นสามารถถาม Joe Prunier ผู้จัดการฝ่ายตลาด – การพิมพ์ & การแปรสภาพม้วนกระดาษ สำหรับ tesa tape, inc. – คำถามบางข้อในนามของผู้พิมพ์ได้

เราคิดว่าคุณอาจสนใจหน้าของภาคการตลาดที่สัมพันธ์กันของเรา