เพดานที่ได้รับการทำความร้อนหรือทำความเย็น

เทปสำหรับเพดานที่มีการทำความร้อนและเย็น

นวัตกรรมในการทำความร้อน – เทปกาวสองหน้าของเราช่วยให้อากาศภายในอาคารเป็นอากาศที่ดีต่อสุขภาพระบบทำความร้อนและทำความเย็นสร้างอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในห้องชนิดใดก็ตาม โดยการปรับควบคุมอุณหภูมิ เพดานที่ได้รับการทำความร้อนหรือทำความเย็นได้รับการสร้างบนระบบโมดูลที่มีการเชื่อมต่อกระเบื้องเพดานเข้าด้วยกัน ที่ซึ่งเทปสองหน้าประกันการติดยึดชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่ถูกดันออกมาร่วมกับท่อทองแดงเข้ากับกระเบื้องอย่างมั่นคง

เกณฑ์หนึ่งของเทปสองหน้าของเรา คือ การเป็นตัวนำความร้อน หมายความว่าความร้อนสามารถถูกส่งออกมาได้ แม้จะเป็นจุดยึดเหนี่ยวก็ตามความร้อนก็ยังถูกส่งออกมาได้ ยึดเหนี่ยวได้ทันทีกับพื้นผิวหน้าที่เป็นโลหะ รวมทั้งยังมีเทปแบบแผ่นรองรับเป็นสีดำ สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขข้อเรียกร้องที่เราสามารถตอบสนองให้ได้

เพิ่มเติม