เทปต่อประกบสำหรับการพิมพ์กระดาษ

เทปต่อประกบสำหรับการพิมพ์กระดาษ

tesa EasySplice® เทปกาวสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นประสิทธิภาพสูงสุด

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ tesa EasySplice® ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อประกบปลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์และกระดาษ เทปต่อประกบรุ่นใหม่ของเราเสนอผลงานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจาก การติดยึดแบบสัมผัสที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ของเทปประสานกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้ดีที่สุด และ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดทำมาอย่างเหมะเจาะ สำหรับเกรดกระดาษทุกระดับและฐานตั้งม้วนทุกแบบ

การติดยึดแบบสัมผัสที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น:

  • การติดยึด “ทุกสภาพอากาศ” ที่ออกแบบมาใหม่ของเรา ส่วนใหญ่ยังคง ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นในลักษณะต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อม เทปยังคงให้ผลการทำงานในระดับสูง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวมาก หรือร้อนมาก และมีความชื้น
  • เทปให้ ความเหนียวเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็น ที่สูงกว่ามาตรฐานในท้องตลาด สร้างการสัมผัสติดที่วางใจได้มากที่สุดระหว่างม้วนกระดาษใหม่และม้วนที่กำลังจะหมดในระหว่างการต่อประกบ
  • เนื่องจาก การชุ่มน้ำเพิ่มขึ้น ของเทป ผลิตภัณฑ์ติดยึดรุ่นใหม่ยึดเหนี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้บนกระดาษที่มีปัญหายุ่งยากมากก็ตาม
  • ครอบครัวผลิตภัณฑ์ tesa EasySplice® ใหม่เสนออายุการเก็บรักษาได้ 18 เดือน (นานขึ้น 50 เปอร์เซ็น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานในท้องตลาด) โดยไม่สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน
เพิ่มเติม

tesa EasySplice®: สมรรถภาพที่ไว้วางใจได้ในทุกสภาพดินฟ้าอากาศ

tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับอากาศเย็น
tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับอุณหภูมิสูง
tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับสภาพชื้น

tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับอากาศเย็น

tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับอุณหภูมิสูง

tesa EasySplice® การต่อประกบสำหรับสภาพชื้น

INGEDE หนังสือรับรองสำหรับการรีไซเคิลกระดาษ

โลโก้ INGEDE
โลโก้ INGEDE

tesa EasySplice® ได้รับการรับรองสำหรับกระบวนการขจัดหมึกออกจากกระดาษ โดยสมาคม International Association of the Deinking Industry (INGEDE).
เป้าหมายขององค์กรนี้ คือ ประกันว่ามีการรีไซเคิลกระดาษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และร่วมความคิดของเราที่ว่าการรีไซเคิลสำคัญมากกว่าการนำกลับไปทำเนื้อเยื่ออีกครั้ง เพราะว่ามีส่วนร่วมในห่วงโซ่รีไซเคิลตามลำดับขั้นตอน

การใช้งานของ tesa EasySplice®

Easysplice_preparation_2016
00:00

tesa EasySplice® สำหรับการพิมพ์กระดาษ

Show filters
tesa® EasySplice 51680 Rotogravure Plus
Specifications
ส้ม
100 µm
กระดาษแบนเรียบ
18 เดือน
tesa EasySplice® 51780 PrintLine Plus
Specifications
ส้ม
100 µm
กระดาษแบนเรียบ
18 เดือน
tesa EasySplice® 51786 Detect Plus
Specifications
ส้ม/เงิน
110 µm
aluminised paper
18 เดือน
tesa EasySplice® 51786 Detect Plus
Specifications
ส้ม/เงิน
110 µm
aluminised paper
18 เดือน
tesa EasySplice® 51788 Black Plus
Specifications
สีดำ
110 µm
กระดาษแบนเรียบ
18 เดือน
tesa EasySplice® 51788 Black Plus
Specifications
สีดำ
110 µm
กระดาษแบนเรียบ
18 เดือน

tesa® Easybridge และฉลากการตรวจจับสำหรับการพิมพ์กระดาษ

Show filters
tesa® 51003
Specifications
สีเงิน
78 µm
aluminised paper
tesa® 51005
Specifications
สีดำ
100 µm
กระดาษแบนเรียบ
tesa® EasyBridge 51720
Specifications
สีขาว
92 µm
กระดาษแบนเรียบ
tesa® EasyBridge 51721
Specifications
สีขาว
92 µm
กระดาษแบนเรียบ
tesa® EasyBridge 51722
Specifications
สีขาว
92 µm
กระดาษแบนเรียบ

ดาวน์โหลด

เทคโนโลยี & แนวโน้ม