ภาคการตลาด: การผลิตกระดาษ
การผลิตกระดาษ

การผลิตกระดาษ

เทปที่รีไซเคิลเนื้อเยื่อได้ ช่วยให้กระบวนการผลิตกระดาษทั้งหมดง่ายขึ้นเทคโนโลยี & แนวโน้ม