การยึดตรึงสายไฟฟ้า

การติดสายไฟในกล่องรวมสายไฟ

เทปหน้าเดียวของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดสายไฟโฟโตโวลตาอิกไว้ให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนส่งและการติดตั้งการตรึงติดสายไฟฟ้าของกล่องรวมสายไฟ

สายไฟที่ห้อยเกะกะอยู่ด้านหลังของโมดูล PV เสี่ยงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการติดตั้ง เราเสนอเทปหน้าเดียวประเภทต่าง ๆ สำหรับการตรึงสายไฟฟ้าให้ติดกับด้านหลังของโมดูล

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์:

  • กำลังยึดติดสูงที่ติดทันที บนแผ่นรองด้านหลังประเภทต่าง ๆ มากมาย
  • สามารถลอกออกได้ง่าย แม้ภายหลังการขนส่งในคอนเทนเนอร์ที่เดินทางข้ามทะเล
     

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์:

  • ขนส่งได้อย่างปลอดภัย
  • กระบวนการติดตั้งที่สะดวกง่าย
  • แผ่นรองด้านหลังสะอาดไม่เสียหาย
เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด