เทปป้องกันแสง

ลดผลกระทบของแสง ในงานที่ต้องการควบคุมการให้แสงสว่างShow filters
tesa® 7100
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
100 µm
80 %
tesa® 7160
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
60 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %