เทปป้องกันแสง

ลดผลกระทบของแสง ในงานที่ต้องการควบคุมการให้แสงสว่างShow filters
tesa® 7100
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
100 µm
80 %
tesa® 7160
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
60 µm
80 %
tesa® 7180
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
80 µm
80 %
tesa® 7250
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
50 %
tesa® 7650
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
50 %
tesa® 7905
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
5 µm
10 %
tesa® 7910
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
10 µm
60 %
tesa® 7920
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
20 µm
60 %
tesa® 7930
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
30 µm
70 %
tesa® 7950
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
60 %
tesa® 52050
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
50 µm
30 %
tesa® 68830
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
30 µm
60 %
tesa® 68832
Specifications
ฟิล์ม PET
Tackified Acrylic
50 µm
60 %
tesa® 8920 Preliminary PI
Specifications
ฟิล์ม PET
อะครีลิค
20 µm
82 %