จอแสดงผลได้รับการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ด้วยเทปสองหน้า

การติดตั้งจอแสดงผล

เทปโฟมและพลาสติก: จอแสดงผลที่ได้รับการติดด้วยเทปสองหน้ามาก่อน สามารถนำมาติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะอาดเรียบร้อยเทปสองหน้าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะเยี่ยมสำหรับการยึดเหนี่ยวจอแสดงผลให้ติดกับเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะอาดเรียบร้อย สามารถติดจอแสดงผลด้วยเทปโฟม PE หรือพลาสติกไว้ก่อน ซึ่งจะอำนวยให้กระบวนการยึดเหนี่ยวทำได้รวดเร็วและไว้วางใจได้

เทปสำหรับติดตั้งจอแสดงผลของเราติดได้แน่นมากกับพลาสติก และมีแผ่นรองรับที่ยืดหยุ่น นอกจากนั้นแล้ว ยังทนทานต่อความร้อน และปั๊มตัดได้ดี

เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด