Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Práve preto s vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzame podľa zákonných nariadení na ochranu údajov. Vymenovali sme spôsobilú a spoľahlivú externú zodpovednú osobu. Externou zodpovednou osobou je Dr. Heiko Haaz. V ďalšom texte by sme vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ vo vzťahu k službe na tejto webovej lokalite a poskytovateľ služieb v zmysle nemeckého zákona o telekomunikačných a mediálnych službách (Telemediengesetz) je

 

tesa tape s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

Einsteinova 3998/33
851 01 Bratislava

otvoriť mapu

Telefón: +421 257 101 600

Tomáš Kuška

http://www.tesa.sk

Získať viac informácií

2. Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Našu online službu môžete použiť bez toho, aby ste odhalili svoju totožnosť. Ak napríklad na webovej lokalite v kontaktných formulároch alebo počas registrácie požadujeme osobné údaje (napr. meno, adresu alebo e-mailovú adresu), ich poskytnutie je dobrovoľné. Tieto informácie používame na vlastné firemné účely (napríklad na zasielanie vyžiadaných materiálov/informácií).

V prípade akýchkoľvek otázok vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulára uvedeného na webovej lokalite. V tomto prípade sú údaje označené ako povinné potrebné na to, aby sme mohli vašu otázku zaradiť a odpovedať na ňu. Ďalšie informácie môžete poskytnúť na dobrovoľnej báze.

Osobné údaje, ktoré sme získali pri použití kontaktného formulára, budú odstránené po vybavení vašej žiadosti a po uplynutí daňového a obchodného obdobia na uchovávanie.

Ak ste nám dali svoj súhlas, napríklad na účel posielania informačného bulletinu alebo iných zaujímavých informácií od našej spoločnosti, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov. V takom prípade môžete použiť vyššie uvedený kontaktný formulár alebo akékoľvek iné prostriedky uvedené v informačnom bulletine.

3. Účel spracovávania osobných údajov a právny základ

Vaše osobné údaje sú spracovávané na nasledujúce účely:

Spoločnosť tesa SE získava, spracováva a používa (ďalej len „používa“) osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, podľa potreby na iniciovanie, vytvorenie, uplatňovanie alebo na ukončenie zmluvných alebo podobných záväzkov, ktoré voči vám má, alebo na to, aby ste mohli využívať službu, ktorú spoločnosť tesa SE poskytuje (čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. b) GDPR). Takéto záväzky vznikajú napríklad vtedy, keď nás kontaktujete s cieľom získať informácie o nás alebo o našich produktoch, alebo ak sa prihlasujete cez extranet ako zákazník. V takýchto prípadoch použijeme vaše osobné údaje na spracovanie vašich konkrétnych záujmov.

Ak súhlasíte s používaním osobných údajov na účely inzercie a prieskumu trhu, použijeme vaše údaje aj na účely, na ktoré boli schválené (napr. na informačné bulletiny), pokiaľ svoj súhlas neodvolávate. To znamená, že vás budeme kontaktovať spôsobom uvedeným vo vyhlásení o súhlase (napr. e-mailom, telefonicky, poštou) a informácie a individuálnu reklamu na naše produkty a služby vám poskytneme na základe analýzy vášho správania pri nákupe a kliknutiach na našich webových lokalitách. Vaše údaje napokon používame aj na analýzu a zlepšenie účinnosti našich webových lokalít.

4. Zverejňovanie údajov

Pri spracovávaní vašich záujmov môže byť potrebné vaše osobné údaje sprístupniť iným sesterským spoločnostiam v rámci skupiny tesa alebo externým poskytovateľom služieb konajúcim výhradne v našom mene. Na spracovávanie údajov čiastočne využívame poskytovateľov služieb, ak nám to umožňuje zákon. Webovú lokalitu napríklad hosťuje spoločnosť NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH, ktorú spravuje spoločnosť Plan A GmbH a agnosco.net GmbH. Informačný bulletin je zasielaný prostredníctvom spoločnosti CleverReach GmbH & Co. KG. Za spracovanie údajov sme však stále plne zodpovední my. Na webovej lokalite navyše niekedy používame zásuvné moduly iných poskytovateľov. Bližšie podrobnosti nájdete nižšie. Zabezpečujeme, aby externí poskytovatelia služieb používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov ako aj v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie objednávok.

Vaše osobné údaje sa budú vždy považovať za dôverné a nebudú sprístupnené tretím stranám, ktoré nekonajú v našom mene, ak ste s ich zverejnením písomne ​​alebo elektronicky nesúhlasili, alebo ak nie sme oprávnení alebo povinní tak urobiť.

Upozorňujeme, že na vyššie uvedené účely môžeme zverejniť vaše osobné údaje aj iným globálnym spoločnostiam v našej sieti [pozri „O nás“]. Údaje získané z kontaktného formulára sú zverejnené spoločnosti zodpovednej za spracovanie vašej žiadosti. Z tohto dôvodu môžu byť vaše osobné údaje spracovávané aj v krajinách mimo EÚ/EHP, ak je to potrebné na poskytnutie odpovede.

5. Súbory cookie

Táto lokalita používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality a automaticky vás rozpoznajú pri ďalšej návšteve. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného prehliadača. Tento krok však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využívať všetky služby v plnom rozsahu. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookie na našej webovej lokalite, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie.

6. Zásuvné moduly sociálnych sietí

Na našich webových lokalitách sa používajú tzv. „pluginy sociálnych sietí“. Ide o zásuvné moduly zo sociálnych sietí, najmä o tlačidlo „Zdieľať“ poskytovateľa siete „Facebook“, ktorého webovú lokalitu facebook.com prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Strana zodpovedná za nemeckú webovú lokalitu facebook.de je Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Zásuvné moduly sú obvykle označené logom siete Facebook. Okrem siete Facebook používame zásuvné moduly zo sietí „Google+“ (poskytovateľ: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), „YouTube“ (poskytovateľ: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), „Twitter“ (poskytovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), „Pinterest“ (poskytovateľ: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), „LinkedIn“ (poskytovateľ pre zákazníkov mimo Spojených štátov: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko a „XING“ (poskytovateľ: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko).
Z dôvodov ochrany osobných údajov sme sa zámerne rozhodli, že na našich webových lokalitách nebudeme používať priame zásuvné moduly zo sociálnych sietí. Namiesto toho používame alternatívne technické riešenie, ktoré vám umožňujú určiť, či a kedy budú údaje prenesené prevádzkovateľom týchto sociálnych sietí. Keď navštívite naše webové lokality, žiadne údaje nebudú automaticky prenášané do sociálnych sietí, ako je Facebook, Google+, Twitter alebo Pinterest. Váš internetový prehliadač sa pripojí k serverom príslušnej sociálnej siete, len ak aktívne kliknete na príslušné tlačidlo. To znamená, že kliknutím na prvky a potom na príslušný symbol sociálnej siete súhlasíte s tým, že váš internetový prehliadač vytvorí spojenie so servermi danej sociálnej siete a prenesie údaje o používaní operátorovi tejto sociálnej siete. Spoločnosť tesa SE nemá žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré získavajú sociálne siete. Ak chcete vedieť viac o účeloch a rozsahu získavania údajov a o ďalšom spracovávaní a používaní údajov príslušnými sociálnymi sieťami, ako aj o ich príslušných právach a možnostiach na ochranu vášho súkromia, prečítajte si ich zásady ochrany súkromia. Zásady ochrany súkromia siete Facebook môžete nájsť na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/ a na adrese http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.
Ďalšie informácie o používaní údajov zo strany sietí „Google+“, „Youtube“ alebo „Twitter“ môžete nájsť na stránke http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ alebo http://twitter.com/privacy , zo strany siete Pinterest na adrese http://about.pinterest.com/privacy/ , zo strany siete LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a zo strany siete XING na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google Mapy

Ak si chcete uľahčiť cestu, ponúkame vám aplikáciu Google Mapy na zobrazenie máp a vytvorenie trasy. Google Mapy prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tieto stránky sú označené zodpovedajúcim spôsobom.

Použitím tejto služby súhlasíte s tým, že spoločnosť Google získané údaje a údaje, ktoré ste zadali, získava, spracováva a používa. Podmienky používania služby Google Mapy nájdete na adrese http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [externá stránka].

Analýza webu pomocou služby Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu analýzy webu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva textové súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a umožňujú analýzu vášho používania webovej lokality. Informácie o používaní tejto webovej lokality vygenerované súbormi cookie (vrátane skrátenej IP adresy) budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Spoločnosť Google tieto informácie použije na analýzu vášho používania webovej lokality, na zostavenie prehľadov o aktivite na webovej lokalite pre prevádzkovateľov webovej lokality a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a používaním internetu. Spoločnosť Google v prípade potreby odovzdá tieto informácie tretím stranám, ak si to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu adresu IP s inými údajmi spoločnosti Google.

Použitie vašich údajov službou Google Analytics môžete zastaviť inštaláciou prídavného modulu do svojho prehliadača. Nižšie uvedený odkaz vás privedie na stránku Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [externá stránka].

Služba analýzy webu HotJar

Táto lokalita využíva službu analýzy HotJar na zlepšenie použiteľnosti stránky a zážitku zákazníkov. V rámci toho sa môžu zaznamenávať kliknutia a pohyby a posuny myši. Podobne môžu byť na tejto webovej lokalite zaznamenané stlačenia klávesov. Zaznamenávanie však neprebieha na prispôsobenom základe, preto zostáva anonymné.
Služba HotJar nezaznamenáva tieto údaje na lokalitách, ktoré nepoužívajú systém HotJar. Službu HotJar môžete zakázať kontaktovaním spoločnosti HotJar na adrese https://www.hotjar.com/contact.

Optimizely

Aby sme vám mohli poskytnúť ideálne prezentácie a funkcie, vývoj našich služieb je založený na A/B testoch a multivariačných analýzach, ktoré sú implementované prostredníctvom služby analýzy webu od spoločnosti Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105. Táto služba používa súbory cookie na identifikáciu prehliadača návštevníka a na analýzu použitia tejto webovej lokality. Službu Optimizely môžete deaktivovať pomocou týchto pokynov: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Viac informácií o tom, ako služba Optimizely spracováva vaše údaje, nájdete tu

 • Zapisovanie udalostí do denníka
 • Pri každom prístupe na webovú lokalitu sa tvoria a spracovávajú denníky na štatistické účely, pričom používateľ zostáva v anonymite:
 • Odkazujúca stránka (stránka, ktorej odkaz vás nasmeroval na túto webovú lokalitu)
 • Hľadané výrazy (ak je odkazujúcou stránku vyhľadávací nástroj)
 • IP sa hodnotí na určenie krajiny pôvodu a poskytovateľa
 • Prehliadač, operačný systém, nainštalované doplnky a rozlíšenie obrazovky
 • Trvanie návštev na stránkach

Uvedené údaje spracovávame na základe nášho legitímneho záujmu podľa čl. 6, ods. 1, bod 1, písm. f GDPR na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie plynulého spojenia s webovou lokalitou;
 • zabezpečenie pohodlného používania našej webovej lokality;
 • hodnotenie zabezpečenia a stability systému a
 • na ďalšie administratívne účely.

Ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného používania, vyhradzujeme si právo retroaktívne tieto údaje skontrolovať. Ak už údaje nie sú na tento účel potrebné, budú okamžite odstránené, najneskôr však po šiestich mesiacoch.

7. Lehota na uchovávanie údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako si to vyžaduje vyššie uvedený účel alebo v zmysle splnenia zákonného obdobia na uchovávanie údajov.

8. Zodpovednosť za náš vlastný obsah

Obsah týchto stránok bol vytvorený veľmi starostlivo. Nemôžeme však niesť žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných právnych predpisov.

9. Zodpovednosť za odkazy (obsah externých poskytovateľov)

Náš vlastný obsah má byť odlíšený od odkazov na obsah poskytovaný inými poskytovateľmi. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľov týchto stránok.

10. Práva dotknutých osôb

Týmto vás informujeme, že v súlade s článkom 15 a nasl. GDPR a za podmienok, ktoré sú v ňom definované, máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, právo na opravu, odstránenie alebo na obmedzenie spracovávania, právo namietať voči spracovávaniu a právo na prenosnosť údajov. Podľa článku 77 GDPR máte navyše právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmto nariadením. Ak spracovanie vyplýva z článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR alebo z článku 9, ods. 2, písm. a) GDPR (súhlas), máte aj právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez vplyvu na zákonnosť spracovávania na základe súhlasu až do momentu zrušenia.

Právo na informácie, čl. 15 GDPR

Máte právo požiadať o informácie týkajúce sa toho, či a do akej miery sa vaše osobné údaje spracovávajú (vrátane účelu spracovávania, príjemcu údajov, lehoty na uchovávanie atď.).

Právo na opravu, čl. 16 GDPR

Máte právo požiadať o opravu uložených údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné. To zahŕňa aj právo na doplnenie prostredníctvom dodatočných vyhlásení alebo oznámení.

Právo na vymazanie, čl. 17 GDPR

Máte právo požiadať o odstránenie vašich osobných údajov. To je možné napríklad vtedy, keď už údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo keď sa údaje musia odstrániť v dôsledku zákonných povinností. V jednotlivých prípadoch však toto právo možno vylúčiť.

Právo na obmedzenie spracovávania, čl. 18 GDPR

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov. Je to možné napríklad vtedy, keď sú vaše údaje nesprávne zaznamenané alebo keď je spracovávanie údajov nezákonné. Ak je spracovávanie obmedzené, údaje sa môžu spracovávať iba v presne definovaných prípadoch.

Právo na prenosnosť údajov, čl. 20 GDPR

Máte právo požiadať o prenos svojich údajov v štandardnom elektronickom, strojom čitateľnom dátovom formáte buď do vašich rúk, alebo do rúk zodpovednej osoby, ktorú ste určili, ak ste tieto údaje sami poskytli.

Právo namietať, čl. 21 GDPR

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to s účinkom do budúcnosti, za predpokladu, že spracovávanie údajov je určené na ochranu oprávnených záujmov (pozri článok 6 ods. 1, písm. e), f) GDPR). V prípade námietky z vašej strany skontrolujeme, či na spracovávanie vašich údajov existujú právne požiadavky, a ak tomu tak nie je, zastavíme akékoľvek ďalšie spracovávanie vašich údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čl. 77 GDPR

V prípade možného porušenia predpisov o ochrane údajov máte právo kedykoľvek kontaktovať zodpovedný dozorný orgán Európskej únie alebo členských štátov.

11. Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas meniť tieto zásady ochrany osobných údajov, aby spĺňali súčasné právne požiadavky, alebo meniť naše služby v rámci zásad ochrany súkromia, napríklad pri zavádzaní nových služieb. Na vašu ďalšiu návštevu sa budú vzťahovať nové zásady ochrany osobných údajov.

12. Otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovávania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu, ktorá vám bude k dispozícii aj so svojím tímom v prípade žiadostí o informácie alebo sťažností.