Prehlásenie o zásadách ochrany osobných údajov

Vážime si vášho súkromia. S vašimi osobnými údajmi preto vždy zaobchádzame v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov. 

Nižšie by sme Vás radi informovali o spracovaní osobných údajov.