Obojstranné pásky

Výhody obojstranných lepiacich pások

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky: Voľnosť z hľadiska dizajnu, kvalita spoja a montáže sú len niektoré z nich.

Výhody obojstranných pások pre stavebný priemysel

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky. Sloboda z hľadiska dizajnu a čistá práca sú len dva príklady. Skutočné výhody týchto pások sú však jasné najmä pri porovnaní obojstranných lepiacich pások s inými montážnymi metódami.

Preto sme vyvinuli transparentný systém hodnotenia, ktorý už na prvý pohľad znázorňuje silné a slabé stránky rôznych montážnych metód. V našom hodnotení porovnávame obojstranné pásky s tekutými lepidlami a mechanickými montážnymi systémami.

Na dosiahnutie maximálnej transparentnosti sme porovnali montážne systémy z hľadiska troch hlavných montážnych vlastností, ako je kvalita, montáž a návrh, a tieto vlastnosti sme ďalej rozdelili tak, aby presne ukázali, čo je pri upevňovaní predmetov dôležité.

Kvalita priľnavosti

Nie všetky kritériá kvality sú rovnako dôležité pre všetky možné aplikácie. Preto je vhodné dôkladne zvážiť a vyhodnotiť kritériá kvality v súvislosti s požadovanou aplikáciou.

Naše hodnotiace kritériá kvality priľnavosti:

  • Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
  • Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
  • Tlmenie nárazov
  • Zníženie rizika korózie
  • Tesniaca funkcia
  • Tlmenie hluku

Hodnotiace kritériá kvality

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Vyrovnanie nepravidelných alebo nerovných povrchov – eliminácia medzier medzi spájanými povrchmi +++ ++++ +
Vyrovnanie napätia a rozloženie záťaže – jeden spoj s mechanickými upevňovacími prvkami môže poškodiť materiál ++++ ++ +
Tlmenie nárazov ++++ ++ ++
Znížené riziko korózie ++++ ++++ +
Tesniaca funkcia – páska tesní a chráni proti prachu a vlhkosti ++++ ++++ ++
Tlmenie hluku – eliminácia zvukov spôsobených vibráciami ++++ +++ +

Montáž

Spracovanie a montáž obojstranných pások ponúka značné výhody čistého výrobného procesu, ktorý neohrozuje zdravie.

Naše hodnotiace kritériá montáže:

  • Doba trvania montáže
  • Čistý výrobný proces, ktorý neohrozuje zdravie

Hodnotiace kritériá montáže

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Rýchla aplikácia – eliminácia doby tvrdnutia a jednoduchosť 4 1 2
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba 4 2 2

Dizajnové možnosti

Montážne riešenia by nemali byť v rozpore so slobodou pri dizajne. Pri hodnotení rôznych montážnych riešení je preto dizajn významné kritérium.

Naše hodnotiace kritériá dizajnu sú nasledujúce:

  • Vylepšený vizuálny vzhľad
  • Neviditeľné upevnenie

Hodnotiace kritériá dizajnu

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Vylepšený vizuálny vzhľad – bez poškodenia materiálu ++++ +++ +
Neviditeľné upevnenie – montáž transparentných materiálov ++++ +++ +