Obojstranné pásky

Výhody obojstranných lepiacich pások

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky: Voľnosť z hľadiska dizajnu, kvalita spoja a montáže sú len niektoré z nich.

Hodnotiace kritériá kvality

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Vyrovnanie nepravidelných alebo nerovných povrchov – eliminácia medzier medzi spájanými povrchmi +++ ++++ +
Vyrovnanie napätia a rozloženie záťaže – jeden spoj s mechanickými upevňovacími prvkami môže poškodiť materiál ++++ ++ +
Tlmenie nárazov ++++ ++ ++
Znížené riziko korózie ++++ ++++ +
Tesniaca funkcia – páska tesní a chráni proti prachu a vlhkosti ++++ ++++ ++
Tlmenie hluku – eliminácia zvukov spôsobených vibráciami ++++ +++ +

Hodnotiace kritériá montáže

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Rýchla aplikácia – eliminácia doby tvrdnutia a jednoduchosť 4 1 2
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba 4 2 2

Hodnotiace kritériá dizajnu

Obojstranné pásky Tekuté lepidlo Mechanické upevňovanie
Vylepšený vizuálny vzhľad – bez poškodenia materiálu ++++ +++ +
Neviditeľné upevnenie – montáž transparentných materiálov ++++ +++ +