Obojstranné pásky

Výhody obojstranných lepiacich pások

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky: Voľnosť z hľadiska dizajnu, kvalita spoja a montáže sú len niektoré z nich.Výhody obojstranných pások pre stavebný priemysel

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky. Sloboda z hľadiska dizajnu a čistá práca sú len dva príklady. Skutočné výhody týchto pások sú však jasné najmä pri porovnaní obojstranných lepiacich pások s inými montážnymi metódami.

Preto sme vyvinuli transparentný systém hodnotenia, ktorý už na prvý pohľad znázorňuje silné a slabé stránky rôznych montážnych metód. V našom hodnotení porovnávame obojstranné pásky s tekutými lepidlami a mechanickými montážnymi systémami.

Na dosiahnutie maximálnej transparentnosti sme porovnali montážne systémy z hľadiska troch hlavných montážnych vlastností, ako je kvalita, montáž a návrh, a tieto vlastnosti sme ďalej rozdelili tak, aby presne ukázali, čo je pri upevňovaní predmetov dôležité.

Prečítajte si viac

Kvalita priľnavosti

Nie všetky kritériá kvality sú rovnako dôležité pre všetky možné aplikácie. Preto je vhodné dôkladne zvážiť a vyhodnotiť kritériá kvality v súvislosti s požadovanou aplikáciou.

Naše hodnotiace kritériá kvality priľnavosti:

  • Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
  • Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
  • Tlmenie nárazov
  • Zníženie rizika korózie
  • Tesniaca funkcia
  • Tlmenie hluku
Prečítajte si viac

Hodnotiace kritériá kvality

Vyrovnanie nepravidelných alebo nerovných povrchov – eliminácia medzier medzi spájanými povrchmi
Vyrovnanie napätia a rozloženie záťaže – jeden spoj s mechanickými upevňovacími prvkami môže poškodiť materiál
Tlmenie nárazov
Znížené riziko korózie
Tesniaca funkcia – páska tesní a chráni proti prachu a vlhkosti
Tlmenie hluku – eliminácia zvukov spôsobených vibráciami
Obojstranné pásky

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Tekuté lepidlo

++++

++

++

++++

++++

+++

Mechanické upevňovanie

+

+

++

+

++

+

Montáž

Spracovanie a montáž obojstranných pások ponúka značné výhody čistého výrobného procesu, ktorý neohrozuje zdravie.

Naše hodnotiace kritériá montáže:

  • Doba trvania montáže
  • Čistý výrobný proces, ktorý neohrozuje zdravie
Prečítajte si viac

Hodnotiace kritériá montáže

Rýchla aplikácia – eliminácia doby tvrdnutia a jednoduchosť
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba
Obojstranné pásky

4

4

Tekuté lepidlo

1

2

Mechanické upevňovanie

2

2

Dizajnové možnosti

Montážne riešenia by nemali byť v rozpore so slobodou pri dizajne. Pri hodnotení rôznych montážnych riešení je preto dizajn významné kritérium.

Naše hodnotiace kritériá dizajnu sú nasledujúce:

  • Vylepšený vizuálny vzhľad
  • Neviditeľné upevnenie
Prečítajte si viac

Hodnotiace kritériá dizajnu

Vylepšený vizuálny vzhľad – bez poškodenia materiálu

Neviditeľné upevnenie – montáž transparentných materiálov

Obojstranné pásky

++++

++++

Tekuté lepidlo

+++

+++

Mechanické upevňovanie

+

+

Prehľad

Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
Tlmenie nárazov
Znížené riziko korózie
Tesniaca funkcia
Tlmenie hluku
Rýchle aplikovanie
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba
Vylepšený vizuálny vzhľad
Neviditeľný spoj

Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov

Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže

Tlmenie nárazov

Znížené riziko korózie

Tesniaca funkcia

Tlmenie hluku

Rýchle aplikovanie

Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba

Vylepšený vizuálny vzhľad

Neviditeľný spoj