Spotrebiče – Montáž odparovacieho zariadenia

Pripevnenie odparovacieho zariadenia

Upevnenie odparovacieho zariadenia priamo na zadnú časť polystyrénového tela spotrebiča (100 % celou plochou) zabráni pohybu peny po vypeňovaní.

Výrobky