Montáž zotrvačníkov

Montáž zotrvačníka

Plastové a netkané pásky: Priehľadný materiál možno nalepiť na plastový podklad zotrvačníka pomocou výsekov.