Podmienky pre používanie webových stránok

Internet predstavuje mnoho rôznych príležitostí a užívateľských výhod, bohužiaľ ale tiež prináša značné bezpečnostné a iné riziká. Z toho dôvodu sme stanovili rámcové podmienky používania našich stránok. Pre zachovanie našej vzájomnej dôvery a vašej ochrany vás chceme požiadať o ich dodržiavanie.

Odpovedná spoločnosť