Závod tesa Hamburg

Špeciálne výrobky pre priemysel

Výrobný závod tesa v Hamburgu, Nemecko

tesa Plant Hamburg

tesa Plant Hamburg

tesa Werk Hamburg GmbH (tWHH) je nezávislá spoločnosť skupiny tesa Group. Približne 500 zamestnancov vyrába v Hamburgu jednostranné a obojstranné lepiace pásky pomocou najnovších výrobných zariadení, ktoré patria k najmodernejším na svete. Tento výrobný závod sa môže pochváliť výrobou bez obsahu rozpúšťadiel vďaka procesu vyvinutému a patentovanému spoločnosťou tesa.

Špeciálne výrobky z tWHH sa spracúvajú hlavne vo vysokovýkonných odvetviach:

  • Automobilový priemysel
  • Elektronický priemysel
  • Papierenský a tlačiarenský priemysel
  • Stavebné materiály
  • Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

Lepiace pásky od spoločnosti tesa sú vo veľkom integrované do priemyselných výrobných procesov či už v prípade výroby áut alebo výrobcov elektriny, pri výrobe papiera alebo pri flexografickej a ofsetovej tlači.

tWHH poskytuje produkty a služby klientom na celom svete, hlavne v Európe, Ázii a Amerike.

Závod je certifikovaný v súlade s environmentálnou normou ISO 14001 a normami pre kvalitu ISO/TS 16949 a ISO 9001.

História

Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia vzrástol význam tesnej blízkosti medzi marketingom, výskumom a výrobou. Na zaistenie krátkych vývojových cyklov bol navrhnutý nový výrobný závod v blízkosti ústredia v Hamburgu. Základný kameň závodu v Hamburgu-Hausbruch bol položený v roku 1971. Od tej doby sa výrobný závod neustále rozširuje a vďaka svojim čistým miestnostiam a výrobným linkám, ktoré nepoužívajú rozpúšťadlá, patrí k najmodernejším na svete. V roku 2015 bolo do prevádzky uvedené nové polymerizačné zariadenie, ktoré spoločnosti tesa prináša väčšiu flexibilitu pri výrobe moderných lepidiel. Navyše sa postavila nová výrobná hala a nový sklad nebezpečného tovaru, ako aj moderná kombinovaná tepláreň a elektráreň, ktorá popri elektrickej energii generuje aj teplo na kúrenie a chladenie.

Odborné školenia

V spoločnosti tesa vzdelávame vlastné mladé talenty. Bystrým a zanieteným učňom ponúkame celkovo päť technických školení s najlepšími vyhliadkami na úspešnú kariéru technikov v oblasti mechatroniky, elektroniky, priemyselných technikov, chemikov alebo operátorov strojov.